Gå videre til innhold
I disse to lokalsamfunnene, Senjahopen og Husøy, skal fremtidens energisamfunn skapes.
I disse to lokalsamfunnene, Senjahopen og Husøy, skal fremtidens energisamfunn skapes.

Nyhet -

Senja har en kraftfull historie – nå skrives det historie på nytt

Som først i Europa og nummer to i verden bygde folket på Senja et lite vannkraftverk i 1882. Kraftverket skulle forsyne gruvearbeiderne på Hamn Nikkelverk med strøm til belysning. Denne nyskapningen satte Senja helt i verdensfronten i utviklingen av elektrisitet. Tidligere i uken var den offisielle åpningen av prosjektet «Smart Senja – Fremtidens energisamfunn», et innovasjonsprosjekt som igjen gir folket på Senja muligheten til å bane vei for fremtidens energiløsninger

Med en rivende utvikling innenfor fiskeri, reiseliv og turisme har Nord-Senja et behov for strøm som er større enn det strømnettet klarer å levere i dag. Mer utfordrende blir det med fiskeribedriftenes utviklingsplaner, hotellsatsingen på Husøy og elektrifiseringen.

- Tidligere var det vanlig å bygge ut og forsterke nettet ved kapasitetsbehov. Nå ser vi på innovative løsninger for å utnytte eksisterende kapasitet i nettet, samtidig som vi tester smart strømstyring, lokal strømproduksjon fra solenergi og batterilagring, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

I tett samarbeid med lokalbefolkningen på Nord-Senja, lokalt næringsliv, ulike teknologileverandører og Universitetet i Tromsø, står Ishavskraft i bresjen for å utvikle fremtidens energisamfunn.

Kunder kan tjene penger på å ikke bruke strøm

I prosjektet utforskes en helt ny måte å bruke strømmen på, både i hjemmet og i de energitunge bedriftene. Gjennom et såkalt «fleksibilitetsmarked» får kunder muligheten til å selge strømmen de ikke bruker på gitte tidspunkt i døgnet, hvor det er behov i strømnettet. En av de første til å teste løsningen er fiskeren Jimmy Tøllefsen på Husøy. Fv: Pilotkunde Jimmy Tøllefsen, Bjarte Hoff fra Universitetet i Tromsø og Gunn Tove Bjerkan fra Ishavskraft.

- Til nå har jeg fått installert et smart strømstyringssystem som regulerer forbruket hjemme, uten at det har påvirket komforten min. Jeg sparer rundt 300 kroner i måneden i strøm, men potensialet er nok større, sier Jimmy Tøllefsen.

Prosjektet er i gang med å teste utkobling av varmtvannstanken og nedjustering av temperaturen i gulvvarmen, for å frigi effekt når fiskeriene kjører produksjonen for fullt. På denne kan produksjonen gå uten at kapasiteten i strømnettet sprenges og strømbrudd oppstår.

- Ved å la oss regulere forbruket i hjemme og tilby fleksibiliteten sin til korte, gitte tidspunkt av dagen, vil Jimmy både spare penger på strøm og bli økonomisk kompensert for de timene han lar oss koble ut varmtvannstanken og gulvvarmen, sier Olsen.

Fremtidens energisamfunn

Kraftbransjen er inne i en stor og spennende endring. Elektrifiseringen, ny teknologi og løsninger endrer måten vi bruker strøm på, i dag og enda mer i fremtiden.

- Det er viktig for oss i Ishavskraft, som en innovativ strømleverandør, å være en sentral del av utviklingen av fremtidens energisystem. Vi er med i flere lignende prosjekter som vi har stor tro på at våre kunder vil dra fordeler av. Med riktig teknologi skal vi flytte forbrukstopper og effektivisere strømforbruket, slik at strømnettet får mindre belastning og kundene våre lavere strømregninger, avslutter Tom Eirik Olsen. 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Leder analyse og partnerskap 957 86 506
Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway