Gå videre til innhold
Disse er tildelt Ishavskraftfondet 2024

Pressemelding -

Disse er tildelt Ishavskraftfondet 2024


Ishavskraft har i samarbeid med Finnmark idrettskrets og Troms idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne- og ungdomsidretten. Årets tildeling er på totalt 200 000 kr.

Fondet fra Ishavskraft skal øke aktiviteten og oppslutningen i barne- og ungdomsidretten i våre hjemtrakter. I tillegg skal fondet bidra inn mot relevante bærekraftsmål fra FN.

Ishavskraftfondet kunne søkes av idrettslag fra Troms og Finnmark som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Støtten er gitt til oppstart av nye idretter, innkjøp av felles utstyr, sosiale og inkluderende tiltak for barn og ungdom eller felles bekledning, og til lag og foreninger som arbeider med konkrete tiltak for å:
  • Gi aktivitetstilbud til barn og ungdom
  • Presentere noe nytt, annerledes og kreativt
  • Fremme involvering og medvirkning fra de unge selv
  • Fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter
  • Fremme mental helse og forebygge psykiske lidelser
  • Inkludere barn og unge fra familier med lavere økonomisk status
  • Bekjempe diskriminering og rasisme

Ishavskraft har i samarbeid med administrasjonen til Finnmark idrettskrets og Troms idrettskrets valgt hele 14 idrettslag i Finnmark og Troms som mottar støtte fra Ishavskraftfondet i 2024:

Troms idrettskrets

Ishavskraft har i samarbeid med administrasjonen til Troms idrettskrets valgt ut flotte kandidater som tildeles støtte på 100 000 kr. Tildelingen ble fordelt mellom syv idrettslag i Troms. Disse mottar støtte fra Ishavskraftfondet 2024 Troms:

Explosion Drillklubb, Harstad

Foto: Explosion Drillklubb

Explosion Drillklubb er en drillklubb som holder til i Harstad. De har nylig startet med sportsdrill og er den første og eneste klubben som driver med dette i Nord-Norge. Medlemmene er fra 7-16 år. Drill er en allsidig og utfordrende idrett som har elementer av både dans og turn i seg. Drill stimulerer til samarbeid og fellesskap, og også utvikling av den enkelte utøver.

Noen av utøverne i klubben holder et høyt nivå nasjonalt og internasjonal. Flere av utøverne har deltatt på NM og EM med gode resultater. Disse utøverne er hjelpetrenere og forbilder for de yngre og bidrar til å motivere og inspirere dem til å fortsette med denne flotte idretten.

For Explosion Drillklubb er tilhørighet viktig. Det bidrar til samhørighet, samhandling og samspill med andre. Man lærer å støtte og oppmuntre hverandre. Man får mestring, økt livskvalitet og man lærer seg relasjonsbygging. Den nye klubben har behov for utstyr og får utdelt kr. 15 000,- fra Ishavskraftfondet for å kunne kjøpe spesielle drakter og treningsjakker. Like klubbklær fremmer tilhørighet og samhold for utøverne, og det er et ønske at alle barn skal ha lik mulighet til å delta uansett familiens økonomi. Utstyret skal kunne lånes ut til medlemmene gratis.

Finnsnes Volleyballklubb

Foto: Øyvind Aronsen

Finnsnes volleyballklubb ble stiftet i 1973, og hadde en storhetstid på 80- og 90-tallet. Etter flere år i dvale har klubben reist seg igjen og jobber aktivt med å rekruttere spillere og trenere. Dette har gitt uttelling i at medlemstallet har økt betraktelig de to siste sesongene.

Med alle serierundene kreves det at spillerne er dommere for hverandre. For å stille sterkere i årene fremover satser klubben på å utdanne unge dommere gjennom Norges volleyballforbund. Dette fremmer involvering og medvirkning av de unge selv. Og det vil styrke rekrutteringen til aktiviteten.

Ishavskraftfondet deler ut kr. 25 000,- til denne satsningen.

Kåfjord NTN Taekwon-do klubb

Foto: Kåfjord Taekwon-do klubb

Kåfjord Taekwon-do klubb i Olderdalen ble etablert i 2023 og er en idrettsklubb for alle. Klubben samarbeider med andre klubber i regionen og tilbyr treningshelger og graderinger for disse. Taekwon-do er en idrett som er tilpasset utøverne som ønsker å komme i bedre form eller som har mål om å nå høyt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Taekwon-do bygger på asiatisk skikk og har fokus på å respektere andre i samfunnet. 5 grunnprinsipper følges på hver trening og i hverdagen; Høflighet, Ærlighet, Iherdighet, Selvkontroll og Ukuelig ånd. Med disse prinsippene bidrar medlemmer med «å bygge en fredeligere verden».

Ishavskraftfondet deler ut kr. 10 000,- til innkjøp av treningsutstyr samt kursing av unge instruktører.

Laksvatn Idrettslag

Foto: Laksvatn IL

Laksvatn idrettslag er et idrettslag i bygda Laksvatn i Balsfjord kommune. I forbindelse med lavterskeltilbud innenfor lek og ballspill som basket- og volleyball har idrettslaget behov for midler til innkjøp av ballutstyr. Samt innkjøp av felles bekledning for å skape tilhørighet.

Med dette satser idrettslaget på økt rekruttering og å gi et tilbud til barn og unge som ikke deltar i tradisjonelle idretter. Ishavskraftfondet deler ut kr. 10 000,- til dette tiltaket.

Ringvassøy idrettslag

Foto: Ringvassøy IL

Ringvassøy idrettslag på Hansnes i Karlsøy kommune har en nyoppstartet turngruppe for barn mellom 4 og 9 år. Gruppen er blitt ganske stor og turning er et populært tilbud i kommunen. Tilbudet er også svært populært for de som ikke driver med fotball eller ski. Det er lett å inkludere flyktningene i kommunen til dette tilbudet og det er en viktig satsning for idrettslaget.

Ishavskraftfondet gir idrettslaget kr 12 000,- for innkjøp av utstyr til det nye tilbudet.

Bardu IL, friidrett

Foto: Bardu IL

Bardu IL ligger i Bardu kommune. I fjor ble det arrangert friidrettsskole og ungdommene i idrettslaget planlegger i år å lede, organisere og gjennomføre dette på egen hånd i år. De flinke og engasjerte ungdommene inkluderer både erfarne og nybegynnere som ønsker å starte med eller teste ut friidrett.

I skolen er mange MOT-ambassadører. MOT-ambassadørene er profilerte forbilder innenfor idrett og kultur. MOT-ambassadørene ønsker å bruke sin posisjon som rollemodeller til noe positivt for ungdom, og gjennom sitt engasjement deler de av sine historier og erfaringer fra egen oppvekst og karriere.

Tiltaket med friidrettsskole vil også passe fint for flyktningene på Setermoen og det vil også tilrettelegges for funksjonshemmede.

Ishavskraftfondet bidrar med kr 20 000,- for å kunne gjennomføre friidrettskolen som også tilbyr aktiviteter som utesvømming, fjellturer, sykling, ballspill og matlaging.

Tromsø svømmeklubb

«Svømming for alle» er et prosjekt med mål om å tilby svømmeopplæring til ungdom med funksjonshemminger. Prosjektet har fokus på inkludering og tilrettelegging for alle.

I oppstartsfasen av prosjektet skal klubben ta imot et visst antall ungdommer, med målsetning om å gradvis utvide tilbudet slik at flere ungdommer kan delta på disse treningene. Ungdommene vil få et skreddersydd tilbud om svømmetrening sammen med klubbens utøvere. Det legges til rette en trygg og inkluderende atmosfære, der ungdommene kan utvikle sine svømmeferdigheter på egne premisser. Gjennom prosjektet vil ungdommene etter hvert få mulighet til å delta aktivt i svømmemiljøet i Tromsø.

Ishavskraftfondet tildeler klubben kr. 12 000,- til dette prosjektet og spesielt til anskaffelse av kvalifiserte trenere, tilrettelegging av fasiliteter og utstyr, samt markedsføring og informasjonsarbeid for å nå ut til målgruppen.

Finnmark Idrettskrets

Ishavskraft har i samarbeid med administrasjonen til Finnmark idrettskrets valgt ut flotte kandidater som tildeles støtte på 100 000 kr. Tildelingen ble fordelt mellom syv idrettslag i Finnmark. Disse mottar støtte fra Ishavskraftfondet i 2024:

Nesseby Idrettsforening


Foto: Nesseby IF

Nesseby Idrettsforening arrangerer akedager for alle barn, ungdom og voksne i kommunen. På akedagen står det sosiale i fokus, derfor står idrettslaget for all mat, drikke og det som hører med for å arrangere en slik dag. Sist dagen ble arrangert deltok over seksti personer på arrangementet. Idrettsforeningen har pr. dags dato ikke mye akeutstyr, og ser at det er et stort behov for mer. Spesielt flyktningene som deltok hadde et behov for å låne utstyr. Det ble dermed kø for å låne spesielt rattkjelker, som andre private hadde med seg. På bakgrunn av dette tildeler vi Nesseby Idrettsforening 20 000 kr til å kjøpe inn utstyr, i hovedsak rattkjelker til sine akedager. Vi ønsker Nesseby idrettsforening lykke til med sin neste akedag og håper nye rattkjelker bidrar til mer aktivitet og mindre kø.

Vadsø KlatreklubbFoto: Vadsø Klatreklubb

Vadsø klatreklubb har akkurat bygget ny vegg og har startet opp igjen ungdomsgruppen i klubben. De ønsker nå å utvikle gruppa via en samling hvor det arrangeres brattkortkurs for ungdommene. Klubben har fokus på å holde kostnadsnivået lavt, slik at det skal være lav terskel for å delta og ønsker derfor å kunne tilby brattkortkurset gratis for ungdommene. Vi håper klatreklubben greier å utvide tilbudet sitt og tildeler de 10 000 kr av årets fond til gjennomføringen av brattkortkurs for ungdom.

Båtsfjord Sportsklubb - Svømming

Foto: Aglen Photography

Svømmegruppa i Båtsfjord Sportsklubb har mange barn og unge som deltar på flere nivå innen svømming. Det ble nylig åpnet et nytt basseng i Båtsfjord og klubben er inne i en innkjøringsfase hvor de ser at de mangler en del utstyr. Vi tildeler derfor klubben 15 000 kr fra Ishavskraftfondet til å kjøpe inn nytt utstyr til svømmetreningene sine.

Alta jeger- og fiskeforening

Foto: Alta Jeger- og fiskeforening

Alta jeger- og fiskeforening er nå i gang med sitt tredje år der de arrangerer Ungdomstreffen. Dette er et gratis tilbud til ungdom, som kanskje ikke helt har funnet sin plass i lagidretter, og har lyst til å komme seg ut på tur. Ungdomstreffen arrangeres en gang i måneden, og ungdommene er selv med på å planlegge hva neste måneds Ungdomstreff skal ha som tema. De har hatt mat fra naturen, skyting på haglebane og riflebane, erfaringsdeling fra jakt, fluekastekurs og mange andre tema på samlingene sine. For å senke terskelen enda mer, og treffe ungdommene på deres egen erfaringsarena, ønsker de å kjøpe inn skytesimulator med tilhørende VR-briller. Disse tenker foreningen å koble opp mot skjerm og ha som trening, før de drar på skytebanen. Dette er et tiltak vi tror vil treffe godt for ungdommene i Alta jeger- og fiskeforening. Vi vil derfor tildele foreningen 12 000 kr til innkjøp av et sett med skytesimulator og VR-briller.

Klippen U & IL

Foto: Shutterstock

I 2023 startet Klippen U & IL opp med friidrett, med løping som hovedaktivitet. Klubben har satt et mål om å kunne arrangere løp i fremtiden, men trenger da et tidtakingssystem for å kunne gjøre dette. Klubben har for det meste drevet med turn og basket og ønsker med dette å få enda mer interesse rundt løping som idrett. Tidtakingssystemet koster mellom 50-100 000, noe som er en betydelig sum for idrettslaget. De trenger derfor å hente inn penger fra flere hold, for å få dette realisert. Ishavskraftfondet ønsker å bidra med 20 000 kr i potten for at idrettslaget skal å få kjøpt inn et tidtakingssystem.

North Cape Golf Club


Foto: Paul I Nilsen

North Cape Golf Club fester et stort flott område ved Brennelvfjorden i Porsanger. I tillegg til golfbane har de ledig areal hvor de ønsker å få til andre aktiviteter som presentere noe nytt, annerledes og kreativt. Klubben ønsker å starte bygging av et anlegg for 9-hulls frisbeegolfbane våren 2024. I den forbindelse vil de starte opp med frisbeegolf på et treningsfelt. Klubben tilbyr gratis trening med nødvendig utstyr. Ishavskraftfondet har tro på at dette vil bli et kjærkomment tilbud for barn og unge i området og ønsker derfor å støtte tiltaket med 15 000 kr.

Alta Turnforening, Rytmisk Gymnastikk


Foto: Alta Turnforening

Rytmisk gymnastikk (RG) er en lite kjent idrett i Finnmark. RG er en helsefremmende sport der barn helt ned i 6-års alderen får trent styrke, koordinasjon, fleksibilitet og finmotorikk. Foreningen har en liten tropp med få gymnaster i alderen 6 til 16 år. De gir et tilbud til de som er glade i dans og rytme, og som liker å utfordre seg selv. Til program og trening bruker de ulike redskaper. Disse redskapene kan være veldig dyre. For å inkludere samtlige barn ønsker foreningen å kunne kjøpe eget utstyr til utlån til trening og oppvisninger. Det er et krav om å bruke redskaper til program og i dag må foreldrene selv kjøpe utstyr til sine barn. Når turforeningen kan kjøpe eget utstyr til gruppa, kan de også gi de som bare ønsker å prøve ut RG, et ordentlig tilbud. Vi ønsker å bidra til at flere kan få testet ut RG som aktivitet og at utstyret ikke skal være et hinder for å delta. Vi tildeler derfor Alta Turnforening 10 000 kroner til kjøp av utstyr.


Ishavskraft ønsker herved å gratulere vinnerne av Ishavskraftfondet 2024. Vi setter spor der du bor.

Ishavskraft - Ishavskraftfondet 2024 Troms

Ishavskraft - Ishavskraftfondet 2024 Finnmark

Related links

Emner


Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Vi selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Kontakter

Miriam Nilssen

Miriam Nilssen

Pressekontakt Digital markedsfører for bedriftsmarkedet 976 42 172

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway