Gå videre til innhold
Foto: Hammerfest Skiklubb
Foto: Hammerfest Skiklubb

Pressemelding -

Disse fikk Ishavskraftfondet 2023

Ishavskraft har i samarbeid med Troms og Finnmark idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne- og ungdomsidretten. Årets tildeling er på 200 000 kr. Kriterier for tildeling har blitt utformet av Ishavskraftfondet i samarbeid med Troms og Finnmark idrettskrets. Midler fra fondet kan gis til oppstart av nye idretter, innkjøp av utstyr, leie av anlegg og idrettsarrangement som fremmer aktiviteten i idrettslag for barn og unge.

Ishavskraftfondet har mottatt 29 godkjente søknader i årets søknadsrunde. Ishavskraft har i samarbeid med administrasjonen til Troms og Finnmark idrettskrets valgt ut kandidater som tildeles støtte. Tildelingen ble fordelt på 10 idrettslag med ulike tiltak og med geografisk spredning i Troms og Finnmark fylke.

Burfjord Idrettslag

Foto: Burfjord Idrettslag

Burfjord IL er et lite, men aktivt idrettslag. Idrettslaget ønsker nå å introdusere nye aktiviteter til sine medlemmer. Aktivitetene de ønsker å introdusere er Spikeball, Tchoukball og Frisbeegolf. Felles for disse aktivitetene er at de er relativt ukjente, men krever ikke store fysiske anlegg og kan raskt implementeres inn i Burfjord ILs sentralidrettsanlegg. Idrettslaget håper den nye aktiviteten kan være fristende for den delen av barn og ungdom som har falt utenfor Burfjord ILs tradisjonelle organiserte aktiviteter og gi barn og unge en trygg møteplass og en god sosialiseringsarena. Ikke minst mener Burfjord IL at deltakelse i ulike aktiviteter i og rundt sentralidrettsanlegget vil gi god helse, økt trivsel og velvære, for alle. Dette ønsker Ishavskraft å bidra til og tildeler idrettslaget 26 000 kr.

FK Senja

Foto: FK Senja

FK Senja har en stor fotballhall som de ønsker å kunne ha åpen for barn og unge i regi av “åpen hall”. Dette er noe klubben har arrangert en del ganger og som de ønsker å avholde i mye større grad, men det koster penger for klubben. Det vil være spillere fra de eldste lagene stiller opp som “aktivitetsledere” på disse ettermiddag/kveldene pluss at det vil være en voksen til stede. Åpen hall er tilgjengelig for alle i aldersgruppen 0 – 18 år hvor tidene deles mellom 0-12 år og 13-18 år. Det er helt gratis å delta og er åpent for alle barn og unge som ønsker å komme i hallen og være i aktivitet, bli kjent med andre, prøve nye ting eller bare være sosial. Dette er et flott tiltak som Ishavskraftfondet ønsker å bidra med midler til. Vi tildeler FK Senja 20 000 kr til tiltaket åpen hall.

Lakselv Svømmeklubb

Foto: Lakselv Svømmeklubb

Lakselv svømmeklubb har siden januar vært uten svømmebasseng da flisene i bassenget har løsnet. Kommunen har fra staten fått tillatelse til å stenge bassenget inntil 1 år. Klubben har derfor behov for alternative treningsformer for klubbens ca 200 barn og unge. Foreløpig har klubben prøvd ut innebandy og styrketrening som alternativ med god tilbakemelding fra de unge. Det er nå behov for litt utstyr til disse nye aktivitetene. Utstyret klubben har lånt er ikke tilpasset barn. Ishavskraftfondet tildeler Lakselv Svømmeklubb 12 000 kr til innkjøp av utstyr til den alternative treningen.

Tana og Nesseby pistolklubb

Foto: Tana og Nesseby pistolklubb

Pistolklubben skal starte opp med organisert trening for barn og ungdom på deres skytebane, og i den forbindelse søkte de om støtte til å kjøpe inn Solørstøtte. Dette et viktig hjelpemiddel som barn og unge kan bruke i startfasen av pistolskytingen. Vi ønsker pistolklubben lykke til med nye aktiviteten og tildeler klubben 10 000 kr til å kjøpe inn Solørstøtte.

Hammerfest Skiklubb

Foto: Hammerfest Skiklubb

Hammerfest skiklubb arbeider for å få flest mulig ut i aktivitet. De er en relativt stor klubb med mange aktive deltakere, men ser potensialet til å få enda flere med. De siste årene har klubben investert i skicross utstyr – noe de merker at barn og unge synes er kult. De ønsker derfor å utvikle skicrossen enda mer gjennom innkjøp av flere moduler for hopp, orgeltramp, kjegler og lyd- og lyseffekter. Hammerfest skiklubb tildeles 20 000 kr fra Ishavskraftfondet til innkjøp av utstyr.

Alta motorsportklubb/ NMK Alta

Alta motorsportklubb/NMK Alta er en klubb med ca. 360 medlemmer som driver motorsport hovedsakelig rettet mot barn og unge. Et viktig arbeid i klubben er å drive rekrutteringsarbeid, noe de har gode erfaringer med de siste årene. Motorsport krever en del ressurser for å komme i gang, og klubbens målsetting er å gjøre det lettere for barn og unge å komme i gang med motorsport. For å få til dette ønsker klubben å gå til innkjøp av skuter (200 ccm) for å drive rekruttering. For mange er motorsport ansett for å være en dyr og ressurskrevende idrett som det er vanskelig å starte opp med. Det trenger det ikke å være, og ved å tilby prøvekjøring for barn og unge, veiledning og informasjonsarbeid mot foreldre, vet klubben at de bryter ned en del fordommer. For klubben er innkjøp av skuter det aller viktigste. Klubbens medlemmer bidrar med beskyttelsesutstyr og veiledning for de som ønsker å prøve. Ishavskraft ønsker å bidra til at klubben får kjøpt inn en skuter og tildeler de 40 000 kr til innkjøp av en 200 ccm skuter.

BUL Tromsø Friidrett

BUL Tromsø friidrett ønsker å gi barn et aktivitetstilbud i form av en friidrett sommerskole. Tilbudet skal være for barn i alderen 6-11 år og gjennomføres i uke 26. BUL mener dette tilbudet vil gi barn i Tromsø en mulighet til å lære om friidrett, utvikle sine fysiske ferdigheter og skape positive sosiale bånd gjennom å delta i morsomme og engasjerende aktiviteter. BUL Tromsø mener en sommerskole også vil være et flott tilbud til de som kanskje ikke har funnet sin plass i tradisjonelle idretter, og vil med dette arrangementet gi dem en smakebit på allsidigheten som friidretten kan tilby. Laget har tidligere erfaring med å arrangere sommerskoler, da ut ifra selvkostprinsippet. Sommerskolen har vært godt besøk og erfaringen har vært positive. BUL vet at kostnadene rundt slike skoler kan virke avskrekkende på flere familier, og håper derfor på å få støtte fra Ishavskraftfonet slik at det kan bidra til å redusere egenandelen for deltakelse. For å gjennomføre sommerskolen så er de også helt avhengig av å betale sine ungdomsinstruktører, da de konkurrerer mot andre sommerjobber. Ishavskraftfonet tildeler BUL Tromsø 30 000 kr til gjennomføringen av sommerskolen.

Karasjok Turnforening

Karasjok Turnforening er et ny oppstartet idrettslag. Foreningen vil i starten være et idrettslag for barn og unge mellom 6-16 år. Det er stor etterspørsel etter turnaktivitet i Karasjok og bygda har ikke tidligere hatt et tilbud, men de har måtte pendle til nabokommunen for å kunne delta på turn. Ingen i foreldregruppen har tidligere drevet med turn og er det et stort behov for kursing slik at en får kjennskap til idretten. Siden foreningen er et ny oppstartet idrettslag så har de også lite midler til innkjøp av utstyr. Turnforeningen tildeles 20 000 kr fra Ishavskraftfondet til innkjøp av utstyr og til kursing av foreldre/trenere.

Nordkapp Svømmeklubb

Nordkapp svømmeklubb ønsker å gjøre tiltak for å beholde barn og ungdommer lengre i klubben og for å bedre teknikktreningen for utøverne. Et verktøy på veien mener svømmeklubben er i-pader med vanntett deksel for bruk i bassenget til trening. Dette for å kunne gi bedre veiledning til svømmerne og lettere kunne se hvordan utøverne kan forbedre sin teknikk. Med innføring av i-pad med treningsapp fra Svømmeforbundet er tanken at treningen blir mer effektiv og mer motiverende for ungdommer og for trenerne. Ishavskraftfondet vil bidra til at svømmeklubben får testet ut verktøyet og tildeler derfor klubben 12 000 kr til innkjøp av en i-pad med vanntett deksel.

Tromsø Alpinklubb

Tromsø Alpinklubb har startet et gratistilbud til barn og unge der mulighetene for å delta ikke skal begrenses av økonomi. Hver høst fra skolestart og ut året kan alle barn som ikke er medlem i klubben delta gratis på alle aktiviteter som klubben har, med tilbud om å bli medlem når skitreningene starter på nyåret. Klubben har opprettet et solidaritetsfond der man kan søke refusjon av alle typer utgifter til deltakelse, og bygget opp en utstyrpool der medlemmer kan låne racingutstyr gratis fra klubben. Klubben har inneværende sesong gitt utstyr og heiskort til fire Ukrainske flyktninger som får delta gratis på alle klubbens aktiviteter. Klubben arrangerer årlig fire gratisarrangmenter og arrangerer gratis skiskole. Aktivitetene bidrar til rekruttering. Dette er et spleiselag mellom klubb, Tromsø alpinpark samt flere andre bidragsytere. Ishavskraftfondet ønsker å være en av bidragsyterne og tildeler klubben 10 000 kr.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 1,1 milliarder kroner. Vi selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Kontakter

Miriam Nilssen

Miriam Nilssen

Pressekontakt Digital markedsfører for bedriftsmarkedet 976 42 172

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway