Gå videre til innhold
Gjennom prosjektet Norflex skal Ishavskraft reformere måten vi bruker strøm på i dag

Pressemelding -

Gjennom prosjektet Norflex skal Ishavskraft reformere måten vi bruker strøm på i dag

Aldri før har behovet for strøm vært større. Ikke bare bruker vi mer strøm enn noensinne, den brukes også på samme tidspunkt i løpet av dagen. Dette utfordrer strømforsyningen og kapasiteten i strømnettet i Norge. I et innovativt prosjekt skal Ishavskraft bidra til smartere strømbruk, som imøtekommer fremtidens energibehov og løser utfordringene i nettet.

Strømnettet i Norge er gammelt og utstrakt. Tidligere bygde man ut og forsterket nettet ved kapasitetsbehov, men nå ser man på ulike løsninger for å utnytte den eksisterende kapasiteten i nettet. Lykkes dette, vil det ha enorme samfunnsøkonomiske virkninger. Netteiere slipper å foreta kostbare investeringer og strømkunder får lavere nettleie.

Skal utvikle fremtidens energiløsninger

Ishavskraft vant kontrakt med Agder Energi for å teste ut fleksibilitet i strømnettet gjennom et pilotprosjekt, NorFlex. NorFlex har som mål å utvikle fremtidens strømnett gjennom å legge til rette for å bruke strømmen mer fleksibelt. I demostrasjonsprosjektet, som varer til april 2022, skal en rekke aktører gå sammen og teste ulike teknologiske løsninger, som gjør det mulig for forbrukskunder å tilby fleksibilitet til lokale netteiere og Statnett. Samtidig skal man lage og teste produkter på den nye markedsplassen for fleksibilitet, Nodes, slik at sluttbrukere og netteiere enkelt kan bli enige om volum og pris.

Kilde: Agder Energi

Smartere strømbruk

Ishavskrafts rolle i prosjektet er å tilby fleksibilitet på vegne av kunder i Agder.
- Ved å kjenne kundenes forbruksmønster og bruke smart teknologi for forbruksstyring, kan vi både flytte forbruket og redusere strømregningen til kundene, sier Robin Strand, markedssjef bedrift i Ishavskraft. Slike tiltak skal ikke gå på bekostning av kundens komfort eller behov for strøm.

Ishavskraft skal være kundens aktør på markedsplassen Nodes. Med bruk av forbruksstyring skal Ishavskraft sikre kundene riktig og god kompensasjon for fleksibiliteten de tilbyr, samt gjøre oppgjøret så enkelt som mulig.

- Det er viktig for Ishavskraft å være innovativ og være en del av utviklingen av fremtidens energisystem. Derfor er vi med i flere lignende prosjekter og vi har stor tro på at våre kunder skal få lavere strømregninger ved at vi med riktig teknologi kan flytte forbrukstopper og effektivisere forbruket, avslutter Strand.

Emner

Kategorier


Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 2,3 milliarder kroner. Vi selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Kontakter

Tom Eirik Olsen

Tom Eirik Olsen

Pressekontakt Handelssjef 920 98 057
Mari Lind Aronsen

Mari Lind Aronsen

Leder analyse og partnerskap 957 86 506
Robin Strand

Robin Strand

Markedssjef bedrift 915 84 251

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS

Postboks 1374
9506 Alta
Norway