Gå videre til innhold
Kundeservice ved Ishavskraft
Kundeservice ved Ishavskraft

Pressemelding -

Ishavskraft svarer varsel fra Forbrukertilsynet

23. juni 2023

Ishavskraft har mottatt et varsel fra Forbrukertilsynet om risiko for tvangsmulkt i forbindelse med et omfattende tilsyn utført hos 20 strømselskap. Ishavskraft er blant 14 selskaper som er berørt av dette varselet.

Stig A. Hanssen, administrerende direktør hos Ishavskraft, kommenterer situasjonen:

«Ishavskraft har de siste årene gjort store endringer i produkter, tjenester og kommunikasjon for å bidra til at svakhetene som både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, men ikke minst kundene og media har avdekket i vår bransje blir fjernet. I et så skiftende og krevende kraftmarked som vi har opplevd de siste årene er det spesielt viktig at lover og forskrifter etterleves og at riktig informasjon kommer ut til kundene, både når avtaler inngås og når avtaler er i leveranse.

Vi er opptatt av at salg av strøm ikke skal reguleres strengere eller mer omfattende enn sammenlignbare bransjer og at vi i Norge har et godt lovverk og effektive tilsyn som passer på at aktørene etterlever disse.

Ishavskraft mener at bransjens største utfordring er at brudd på eksisterende lovverk og forskrifter ikke rapporteres i tilstrekkelig grad og at det som blir rapportert i for liten grad får konsekvenser for de som bryter reglene.

Derfor er vi svært positive til arbeidet Forbrukertilsynet har gjort og gjør i denne saken. At det ble avdekket avvik hos oss liker vi selvfølgelig veldig dårlig og de ble rettet opp før vi bekreftet til Forbrukertilsynet at vi hadde mottatt varslet torsdag denne uken.»

Ishavskraft er opptatt av å være en seriøs og ærlig aktør som har kunden i fokus. Vårt fokus er å gi god rådgivning når det gjelder strøm og forbruk, og hvilke grep kundene kan gjøre for å ha et så riktig forbruk som mulig. Vi forplikter oss til å fortsette å jobbe tett med Forbrukertilsynet for å sikre overholdelse av gjeldende regelverk og for å sikre en best mulig opplevelse for våre kunder.

Emner


Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 1,1 milliarder kroner. Vi selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Kontakter

Stig A. Hanssen

Stig A. Hanssen

Adm. direktør 907 75 716

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway