Gå videre til innhold
Stig A. Hanssen, Administrerende direktør (CEO) hos Ishavskraft AS, er begeistret over at kravene til universell utforming fører til økt digital inkludering.
Stig A. Hanssen, Administrerende direktør (CEO) hos Ishavskraft AS, er begeistret over at kravene til universell utforming fører til økt digital inkludering.

Pressemelding -

Strengere krav til universell utforming: En nøkkel til inkludering og likestilling i samfunnet

I en tid der det meste av kommunikasjon er digital, blir universell utforming en avgjørende faktor for å sikre at flest mulig har lik tilgang til tjenester og teknologier.


Universell utforming tar spesielt hensyn til de med redusert synsevne, og søker å minimere behovet for spesialtilpasninger. Dette kan omfatte design som tar hensyn til fysiske, sensoriske, kognitive og sosiale behov. Universell utforming fjerner barrierer som kan hindre full deltakelse i samfunnet. Ved å implementere prinsipper for universell tilgjengelighet, bidrar organisasjoner ikke bare til økt likestilling, men også til en mer inkluderende brukeropplevelse.

Ishavskraft stiller seg svært positiv til at de strengere reguleringene gjør det enklere for flere å bruke digitale tjenester, og lanserer en ny visuell identitet som spenner over alle plattformer. Ønsket er å sikre at hver kunde opplever en inkluderende og engasjerende interaksjon med merkevaren.

For å oppnå dette har de innført flere nye designelementer. Med en ny visuell identitet som omfatter logo, app og alle kommunikasjonskanaler, har man tatt hensyn til de fysiske utfordringene i forhold til lesbarhet som kan oppstå for brukere.

Designendringer

Ishavskraft har oppdatert fargepaletten for å inkludere høyere kontraster, noe som forbedrer lesbarheten for personer med blant annet nedsatt syn eller fargeblindhet. En ny typografi gjør det lettere å skille bokstaver, selv på små skjermer eller fra større avstander. Det er i tillegg satt i gang et større arbeid for å forbedre brukeropplevelsen iblant annet Online bedrift og Ishavskraft-appen, hvor det er gjennomført en rekke intervjuer som danner grunnlaget for kontinuerlig forbedring.

Ny logomark

Ishavskrafts nye logo representerer et dynamisk samspill mellom flere elementer som blant annet symboliserer mennesket og naturen, nåtid og fremtid, samt kunde og samfunn. Disse elementene møtes og skaper et symbol som står for strøm og energi, er gjenkjennelig og unikt, og representerer Ishavskrafts fokus på den gode kundeopplevelsen, et inkluderende samfunn og fremtidens energiløsninger.

Emner


Ishavskraft er en av Norges største kraftleverandører, med privat- og bedriftskunder i hele landet. Vi solgte strøm og strømrelaterte produkter og tjenester for litt over 6 milliarder kroner i 2022. Over 80 ansatte fordelt på kontorer i Tromsø, Alta, Oslo, Bergen og Kristiansand, jobber med innovasjon, produktutvikling, krafthandel, porteføljeforvaltning, bærekraft, regnskap, salg, kundeservice, utvikling, markedsføring og kommunikasjon.

Kontakter

Marie Charlotte Baird

Marie Charlotte Baird

Digital markedsfører for privatmarkedet 92141561
Stig A. Hanssen

Stig A. Hanssen

Adm. direktør 907 75 716

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 6 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene.

Selskapet har over 80 ansatte fordelt i Alta, Tromsø, Oslo, Bergen og Kristiansand.

Ishavskraft AS
Postboks 1374
9506 Alta
Norway