Gå videre til innhold
Svartdalsparken Kanvas-barnehage på Ryen i Oslo
Svartdalsparken Kanvas-barnehage på Ryen i Oslo

Blogginnlegg -

10 år i samme barnehage: Lene trives som barnehagelærer i Svartdalsparken Kanvas-barnehage.

Lene Herlufsen ble mer sikker på at det var barnehagelærer hun ville bli etter å ha hatt praksis i Svartdalsparken Kanvas-barnehage.

33-åringen begynte på førskolelærerutdanning i 2010, men uten en sterk drøm om å jobbe i barnehage. – Jeg visste ikke helt hva jeg hadde lyst til å jobbe med. Jeg var egentlig usikker også etter det første året på studiet, men så fikk jeg praksisplass i Svartdalsparken Kanvas-barnehage, og der trivdes jeg så utrolig godt, forteller hun.

Hun vare bare 20 år og hadde aldri jobbet i barnehage før, men i Svartdalsparken møtte hun et godt arbeidsmiljø, morsomme arbeidsoppgaver og en synlig yrkesstolthet. – Jeg fikk se hva stillingen gikk ut på og fikk bekreftet at jeg hadde valgt riktig utdanning, sier Herlufsen.

Ideell stiftelse

Hun holdt kontakten med barnehagen under resten av studietiden og begynte i en stilling som barnehagelærer der da hun var ferdigutdannet i 2014. I dag jobber Herlufsen på en avdeling med store barn.

– Jeg husker at jeg ble dratt mot Kanvas som organisasjon da jeg var her i praksis. Det er en ideell stiftelse der alle midlene går tilbake til barnehagene og barna. Stiftelsen har som mål å forbedre barns oppvekstsvilkår og bidra med forskning innenfor barnehagesektoren, og alt dette liker jeg veldig godt. Det øker kvaliteten på barnehagene, forteller Herlufsen, som trives svært godt på jobb.

Da hun var nyansatt i Svartdalsparken Kanvas-barnehage deltok hun på et eget veiledningskurs for nyutdannede barnehagelærere i Kanvas. – For meg som kom rett fra skolebenken var det veldig nyttig. Det var fint å ha et eget miljø med andre nyutdannede der jeg kunne spørre om alt jeg lurte på, det kan være vanskelig å få tid til ellers i en travel hverdag, forteller Herlufsen.

Godt arbeidsmiljø

– Vi har så godt arbeidsmiljø i Svartdalsparken, og ikke minst så har jeg en god leder, sier hun.

– Slik det er i sektoren i dag med begrensede ressurser til bemanning og høyt sykefravær, så er det desto viktigere med en god leder og et dyktig team. Det er ikke sikkert at jeg hadde jobbet i barnehage i dag dersom dette ikke hadde vært tilfelle her hos oss.

I vår barnehage har vi hatt høyt fravær over lengre tid og det er klart at det er tøft når det står på. Men vi samarbeider godt på huset, og i løpet av årene som barnehagelærer har jeg lært og erfart hvilke prioriteringer som må tas. Jeg har også fokusert mye på å ikke ha dårlig samvittighet for det vi ikke får gjennomført. Plan B kan også være et godt alternativ for barna i barnehagen.

Kompetanse verdsettes

Hun verdsetter også at barnehagelærerne som jobber i Kanvas er likestilte, og har like mye ansvar hver. Alle barnehagelærere i Kanvas lønnes som pedagogisk leder. – Vi samarbeider om oppgavene og det betyr at vi alle får brukt kompetansen vår like mye, sier hun.

Herlufsen har gjennomført veilederutdanning og er nå deltidsstudent på BI på studiet Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen. Hun setter pris på at etterutdanning belønnes med høyere lønn. – I Kanvas har vi også egne lektorstillinger som man kan søke på dersom man har tatt en master. Dette gir en ekstra motivasjon til å ta mer utdanning og få mer faglig tyngde, forteller hun.

Fremmer yrkesstoltheten

– Det er en stor utfordring i sektoren at kravene til de ansatte stadig øker, uten at det følger ressurser med. Et viktig tiltak er derfor å øke presset på regjeringen og de som styrer for å forhåpentligvis få bedre rammer og vilkår. Jeg er selv arbeidsplasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og det opplever jeg er noe jeg kan bidra med for å prøve å være med på å gjøre en forskjell.

Ifølge Herlufsen er en viktig årsak til at hun har jobbet i Svartdalsparken i snart ti år at barnehagen er en del av stiftelsen Kanvas.

– Kanvas tar valg basert på hva som er rettferdig, og som ansatt her føler jeg meg sett. Da jeg ble tatt ut i streik opplevde jeg at jeg fikk støtte av Kanvas, som deres medarbeider, og midlene som ble spart opp under streiken ble fordelt ut til Kanvas-barnehagene som hadde vært i streik etterpå, forteller hun.

Hun mener den ideelle stiftelsen spiller en viktig rolle i barnehagesektoren gjennom å bidra med kompetanse og faglig styrke som er med på å utvikle sektoren positivt. – Og så fremmer de yrkesstoltheten til oss som jobber i barnehage, og det er viktig. Det høres kanskje ut som en klisjé, men jeg er stolt av å jobbe i Kanvas, sier hun.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas

Møllergate 12
0179 Oslo
Norway