Gå videre til innhold
Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for foreldre/foresatte

Gratis webinar om "Barns seksuelle helse" for foreldre/foresatte

Dato 25. november 2021 18:00 – 19:15

Barnehagestiftelsen Kanvas har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre webinar med fokus på barns seksuelle helse.

Hensikten med webinaret er å gjøre foreldre trygge på å snakke med barn om seksualitet og seksuell helse, og derigjennom forebygge overgrep mot barn.

Har barn seksuelle følelser? Hvordan skal vi møte og veilede barn i deres utforskende lek når den oppstår i barnehagen eller hjemme uten å påføre dem skam og tabuer?

Hvilke forpliktelser har barnehagene gjennom rammeplanen, Helsedirektoratet og WHO og FN`s Barnekonvensjon?

Det er fortsatt mulig å melde seg på vårt siste webinar som arrangeres den 25. november.

Ytterligere informasjon om webinaret finner du på våre nettsider

Vi håper du som daglig leder/styrer i barnehagen kan videresende informasjon til foreldre/foresatte i din barnehage.

VELKOMMEN!

Kontakter

Line Ellefsrud Fornes

Line Ellefsrud Fornes

Prosjekt- og markedskonsulent 99512552

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway