Skip to main content

Kurs til personal- og foreldremøter 2020

Event

21
AUG
 

Kanvas tilbyr et bredt spekter av fagkurs til barnehagesektoren. Våre kurs skal være motiverende og inspirerende, men først og fremst skal de bidra til økt kunnskap og god handling. Med utgangspunkt i vår kursportefølje kan vi også skreddersy og utvikle kurs etter ditt ønske.

KURSTILBUD:

Foreldrekurs
Vi tilbyr tre ulike inspirasjonskurs med fokus på å styrke foreldrerollen. Kursene egner seg til foreldremøter, og kan bestilles uavhengig av hverandre.

Fra konsument til produsent: Kreativ bruk av digitale verktøy
Kurset tar for seg hvordan digitale verktøy i barnehagen kan bidra til glede, læring og digital dannelse, samt hva barnehagepersonalet bør være bevisste på når de skal ta det i bruk i sitt pedagogiske arbeid.

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep
Kurset gir innsikt i hvordan foreldre og ansatte i barnehagen kan gi barn et trygt forhold til egen kropp og egne følelser, og samtidig beskytte barn mot overgrep. 

Finn et kurs som kan styrke kompetansen i din barnehage og send oss gjerne en uforpliktende henvendelse til kurs@kanvas.no

Se hele kursporteføljen vår på www.kanvas.no

TODDLER-KONFERANSEN 2020
Kanvas arrangerer årlig en Toddler-konferanse med fokus på de yngste barna i barnehagen. Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlerne gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Les mer om neste års konferansen på våre nettsider.