Gå videre til innhold
Psykososialt barnehagemiljø – skjerpet aktivitetsplikt § 43

Psykososialt barnehagemiljø – skjerpet aktivitetsplikt § 43

Dato 13. mai 2024 13:00 – 16:00

Det er tre år siden lovendringen om trygt og godt barnehagemiljø trådte i kraft. Nylig varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken om oppfølging av kommunene knyttet til gjennomføring av tilsyn med barnehagemiljø og internkontroll i 2024. Er din barnehage godt nok forberedt på dette?

Kurset vil gi deg en grundig gjennomgang av § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn.

Gjennom kurset veksles det mellom teori og refleksjonsøvelser og du vil få gode verktøy til å jobbe med § 43 i din barnehage/på din avdeling.

Kursinnhold:

• Hva innebærer det at ansatte krenker et barn?
• Hvor går grensen mellom krenkelse og grensesetting?
• Hva er mitt toleransevindu og når slutter jeg å være en god voksen for barn?
• Hvordan unngå krenkelser når det koker på avdelingen?

Kursholder:


Pia Katarina Halvorsen er barnehagefaglig rådgiver i Kanvas Kompetanse. Hun er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid, coaching, anerkjennende kommunikasjon og har en mastergrad i ledelse.
Pia har i en årrekke vært engasjert i arbeidet med å forebygge mobbing i barnehagen, og har blant annet deltatt i utarbeidelsen av Partnerskap mot mobbing.

  PRAKTISK INFORMASJON
  Dato: Mandag 13. mai 2024
  Tid: 13.00-16.00
  Pris: kr 795,- per person (ved påmelding av 5 eller flere kr 650,-per person)
  Sted: Stiftelsen Kanvas, Møllergata 12, 0179 Oslo
  Målgruppe: Kurset er rettet mot barnehagelærere,
  pedagogiske ledere og daglige ledere/styrere

  MELD DEG PÅ HER

  Frist for påmelding: 6. mai 2024

  Les mer om vårt kurstilbud på våre nettsider, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram.

Kategorier

Kontakter

Line Ellefsrud Fornes

Line Ellefsrud Fornes

Prosjekt- og markedskonsulent 99512552

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway