Gå videre til innhold
Toddler-konferansen 2024

Toddler-konferansen 2024

Dato 20. mars 2024

Kanvas inviterer til Toddler-konferanse med fokus på de yngste barna i barnehagen. Målet med konferansen er å heve kompetansen om toddlerne gjennom å belyse tidsaktuelle tema. Vi vektlegger forskning som gjøres på området og knytter denne opp mot relevante eksempler fra praksisfeltet.

Årets konferanse vil belyse områdene barns medvirkning, demokrati og det fysiske lekemiljøet.

Tema og og foredragsholdere:

 • MED LEKEN I SENTRUM, Rune Storli, førstelektor ved DMMH, faggruppe for fysisk aktivitet og helse
 • DEN SANSELIGE OG KROPPSLIGE TODDLEREN, Karin Kippe, PhD Førsteamanuensis ved DMMH, faggruppe for fysisk aktivitet og helse
 • UTVIKLING AV EN SMÅBARNSVENNLIG TILVENNINGSMODELL, May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet
 • ROM FOR TODDLERLEK, Trude Anette Brendeland, Fantasifantasten

Du finner program for dagen og utfyllende informasjon på våre nettsider.

  PRAKTISK INFORMASJON
  Dato: Onsdag 20. mars 2024
  Tid: 09.00-16.00
  Pris: kr 1700,- (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,-) inkl. lunsj
  Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo


  Følg oss gjerne på Facebook for å få oppdateringer om kurs og konferanser.

Kategorier

Kontakter

Line Ellefsrud Fornes

Line Ellefsrud Fornes

Prosjekt- og markedskonsulent 99512552

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway