Gå videre til innhold
Samisk ressurskoffert
Samisk ressurskoffert

Nyhet -

Vil øke barnehagebarns forståelse av samisk kultur

Birgit Somby og Kristin Roen fra barnehagestiftelsen Kanvas. har utviklet samiske ressurskofferter som lånes ut til alle Kanvas-barnehager. Målet er at innholdet i koffertene skal gi barna kjennskap til samisk kultur og samtidig øke forståelsen av andre kulturer.

– Tanken er at disse koffertene først og fremst skal gi barnehagebarn kjennskap til samisk kultur og samtidig få økt toleranse for andre kulturer, sier Birgit Somby. Hun er daglig leder i Disen Gård Kanvas-barnehage, og har gjennom flere år jobbet med formidling av samisk kultur i barnehagen. Sammen med Kanvas-kollega Kristin Roen, som er barnehagelærer i samme barnehage, har hun utviklet tre ressurskofferter som skal hjelpe de ansatte i Kanvas-barnehagene med formidling av samisk kultur.

– Samene er Norges urbefolkning, og en viktig del av norsk kultur. Dette ønsker vi å formidle til barnehagebarn, sier Somby. Hun er selv vokst opp ved kysten i Øst-Finnmark, med samiske foreldre.

– Moren min lærte aldri det samiske språket videre til oss barna. I dag er det heldigvis mange samer, særlig yngre, som er stolte av sin identitet og lærer seg det samiske språket, sier hun.

Savnet opplegg for barnehagebarn

Det var Kristin Roen, som på den tiden jobbet i en annen Kanvas-barnehage, som først etterlyste et opplegg hun kunne bruke med barna i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Hun henvendte seg til Oslo Rådhus, og ble til slutt anbefalt å kontakte Birgit Somby ved Disen Gård Kanvas-barnehage.

– Det fantes ikke noe fast opplegg rettet mot barnehager tidligere, men jeg hadde mitt eget opplegg som jeg hadde brukt i mange år, sier Somby.

Da de to Kanvas-kollegaene kom i kontakt med hverandre i 2013, begynte ballen å rulle. De etablerte Samisk ressursgruppe i 2016, og etter hvert dro de på studietur til Karasjok og Kautokeino, der de besøkte Sametinget og to samiske barnehager. Sametinget har to kofferter med samisk utstyr som lånes ut til norske barnehager, og det var disse som inspirerte Somby og Roen til å se på mulighetene for å lage sine egne kofferter.

Kofferter til utlån

Med støtte fra Kanvas og Sametinget er de tre ressurskoffertene nå ferdig utviklet, og har allerede startet reisen til Kanvas-barnehager rundt omkring i Norge.

– Koffertene inneholder blant annet samiske klær, slik som skaller, luer, belter og sjal, en lasso, et samisk flagg, samt samiske spill og puslespill. Vi har vært opptatt av at innholdet i koffertene er ekte og autentisk, forteller Kristin Roen.

Gjennom innholdet i koffertene får barna kjennskap til hva samer er, hvilke land de bor i, hvordan de levde før og hvordan de lever nå. Somby og Roen ønsker også at barna skal få høre samisk musikk og bli fortalt samiske eventyr. Derfor har de lagt en ekte samisk tromme i koffertene. Kofferten inneholder også to samiske dukker, som barnehagene kan bruke i egne fortellinger.

– Det er opp til hver barnehage hvordan de ønsker å bruke kofferten. På Disen Gård Kanvas-barnehage velger vi som regel ut ett eller to fokusområder hvert år. Temaene kan for eksempel være samiske klær, musikk, sagn og fortellinger, natur og miljø, eller språk.

Samisk kultur er omfattende, så man rekker nødvendigvis ikke gjennom alt på en gang. Dette må tilpasses barnas alder.Viktigst av alt er at de får medvirke, stille spørsmål, ha gode samtaler, kunne ta og føle på klær og utstyr, og gjerne bli kjent med samiske matretter, sier Roen.

Økt forståelse av urbefolkninger og minoriteter

I Disen Gård Kanvas-barnehage pleier de å legge de samiske aktivitetene til januar og februar, i forbindelse med Samefolket dag, men Somby og Roen er begge enige om at man like gjerne kan ta opp temaet på andre tider av året.

– Samisk kultur er et like fint og viktig tema om våren som om høsten eller vinteren, sier Roen, og legger til at de bevisst har valgt å kalle koffertene for samiske ressurskofferter, ikke læringskofferter. Målet er at de skal brukes av de ansatte i barnehagene som en ressurs, slik at barna kan medvirke og få kjennskap til samisk kultur som de kan ta med seg når de senere skal lære om dette på skolen.

– Vi lever i et multikulturelt samfunn og vi ønsker at ressurskoffertene kan være med på å fremme barnas åpenhet og nysgjerrighet også rundt dette, sier Kristin Roen.

Nå skal ressurskoffertene leve sitt eget liv på Norgesturné. Birgit Somby og Kristin Roen innrømmer at det nesten er litt vemodig å sende dem fra seg, men først og fremst er de stolte over å ha sluttført prosjektet etter seks års samarbeid.

– Vi har jobbet så lenge med disse ressurskoffertene, og vi har lagt ned mye kjærlighet og stor innsats i arbeidet. Fra nå av må koffertene klare seg selv og reise rundt på egenhånd. Vi håper barnehagene som får besøk av koffertene får stor glede av innholdet og behandler de med respekt, sier Roen.

Emner

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway