Skip to main content

Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep og omsorgssvikt

Pressemelding   •   aug 06, 2018 13:42 CEST

De fleste barn får en trygg start på livet, men ikke alle.

De fleste barn får en trygg start på livet, men ikke alle. Altfor mange barn blir utsatt for overgrep og omsorgssvikt. Hvem skal ta ansvar for å gjøre barn kompetente til å si fra om vold og overgrep samtidig som vi bidrar til sunn seksuell helse? Det er både foreldrene og de ansatte i barnehager, samt helsepersonell som møter barn i førskolealder. Men temaet er for svært mange tabubelagt og da er det lettere å tie eller omskrive virkeligheten om kropp og følelser. Ved å gjøre barn trygge på egen kropp og seksualitet kan de også lære å sette grenser for seg selv. Grunnlaget for en mestringskompetanse relatert til seksuell helse legges tidlig i barneårene. 

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas deltar på Arendalsuka torsdag 16. august. Vi deler kunnskap om hvordan vi kan snakke med barn om kropp og seksualitet, hvordan vi kan gi dem rom for seksuelle leker og hvordan vi kan lære dem å sette egne grenser. Hør også om hvordan du oppdager og forebygger overgrep mot barn, og hvordan du kan bli kompetent til å lytte til barns vonde fortellinger.

Vi har fått med oss flere kapasiteter innen fagområdet og kan tilby innlegg og refleksjon med et meningsfylt og viktig budskap. Med oss har vi bl.a. Øivind Aschjem, tidligere familieterapeut i Alternativ til Vold og initiativtaker til reddesmå.no, Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, terapeut og forfatter, og Pia Friis, fagkonsulent i stiftelsen Kanvas.

Øivind Aschjem og Sindre Borgund, barnehagelærer i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, reflekterer over hvordan Kanvas' startsamtale kan bidra til et godt og nært foreldresamarbeid, og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Utdannings- og forskningskomitéen, bidrar med sine refleksjoner rundt temaet.

Kanvas er med sine 64 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.