Gå videre til innhold
Betha Thorsen Kanvas-barnehage vinner Forskerfrøprisen

Pressemelding -

Betha Thorsen Kanvas-barnehage vinner Forskerfrøprisen

Betha Thorsen Kanvas-barnehage fikk mandag 1. februar utdelt Forskerfrøprisen for prosjektet «Pendler i bevegelse». Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan ettåringer kan være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, gjennom nysgjerrighet og utforskning. Ettåringenes medvirkning har stått helt sentralt; de har med interesse og kroppsspråk valgt pendelprosjektet selv. De ansatte har tilrettelagt for utvikling av prosjektet over lang tid, ved å observere barnas interesser og stadig tilføre nye elementer og dimensjoner.

Realfag for ettåringer

Barnehagelærerne Johanna Strand, Dag Gjertsen og Markus Bjørkesjø på småbarnsavdelingen Neptun i Betha Thorsen Kanvas-barnehage har et brennende engasjement for å jobbe med de yngste barna i barnehagen. De ønsker å overskride vante forestillinger om hva en ettåring kan eller bør kunne.

- Vi var nysgjerrige på hvordan vi kunne jobbe med realfag med ettåringene, og hvordan de kunne være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, forteller Johanna. De lette etter tidligere pedagogisk arbeid med realfag for de yngste, men opplevde at det fantes lite.

Prosjektet «Pendler i bevegelse» har vist barnehagelærerne at det er mulig å jobbe med fysikk med de yngste barna. - I Kanvas skal barna få mulighet til å undre seg, eksperimentere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. For å nå dette målet må barnehagelærere og assistenter ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, og stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over ulike fenomener, legger Dag til. 

Ettåringenes medvirkning

Da de ansatte på småbarnsavdelingen Neptun tok imot den nye barnegruppen i august hadde de hengt opp poser med farget vann i taket. Når de dyttet på posene begynte de å bevege seg. Noen av barna strakte armene i været for å få tak i posene. Når de løftet barna opp, dyttet de på posene og viste gjennom blikk og kroppsspråk at de var interessert i posenes bevegelser og innhold.

Stor interesse for pendelbevegelser

Barna kommuniserte tydelig at de var interessert i pendelbevegelsene. For de ansatte ble det viktig å gå videre på dette sporet. De ville skape et rom for barnas utforskning av pendelbevegelser som var mer tilgjengelig for barna. De plasserte en stang horisontalt i barnas høyde. Fra den hengte de en flaske fylt med vann. Barna fulgte opp med å eksperimentere med flaskens bevegelser. Noen av barna hentet store klosser som de plasserte under flasken. Flaskens bevegelse fikk klossene til å falle.

De ansatte utvidet prosjektet. De la til en tom flaske for at barna skulle kunne utforske hvordan forskjell i tyngde påvirket pendelbevegelsene. De hang opp flasker i ulik høyde, for at barna skulle kunne utforske hvilken rolle lengden på tauet har for pendelbevegelsens hastighet og rekkevidde.

Ett barn løftet på en stor, full flaske, lagde en tydelig grimase og sa “tung!” Et annet barn så opp mot tauets feste i taket og sa “høyt”. Barna ga verbalt uttrykk for realfaglige begreper. Den ikke-verbale forståelsen tror barnehagelærerne er enda større.

Læringsmiljøet på Neptun forandret seg i takt med at prosjektet utviklet seg. De ansatte byttet ut flaskene med lette baller. De hang opp ulike naturmaterialer som kastanjer, sand, pinner, gress og steiner. Forskjellig påheng gav forskjellig fart. De hang opp en lykt i et mørkt rom og utforsket pendelbevegelsen i kombinasjon med lys. De ansatte gynget barna i pendelbevegelser i store tekstiler, i stor og liten fart.

Pendelprosjektet har pågått i flere måneder, fra august til desember. Barnehagelærerne har satt seg inn i forskjellig teori underveis, og det har hatt innvirkning på hvordan prosjektet har utviklet seg. Men under hele prosjektet har de ansatte tatt hensyn til barns medvirkning. Barna har kommunisert via interesse og kroppsspråk. Barnehagelærerne har erfart at kroppslig kommunikasjon ikke er synonymt med utydelig kommunikasjon, så lenge de har kunnskap om de yngste barnas uttrykksmåter og så lenge de tar seg tid til å se etter.

Setter stor pris på Forskerfrøprisen

Barnehagelærerne på småbarnsavdelingen Neptun i Betha Thorsen Kanvas-barnehage setter stor pris på å få tildelt Forskerfrøprisen. - Forskerfrøprisen er en fin arena for å vise frem det gode realfagsarbeidet som gjøres i barnehagen. Det er viktig, spesielt i en tid der mange ønsker å definere hvordan innholdet i barnehagen skal se ut. Vi vil at vårt prosjekt «Pendler i bevegelse» skal sees på som et innlegg i denne barnehagedebatten, sier Johanna.

Hun poengterer at det i løpet av de senere årene har vært mye snakk om at de yngste barna i barnehagen er sårbare og at de trenger trygghet. Det er viktige perspektiver. Men de yngste barna er også mye mer enn det! - Når vi tar oss tid til å observere hva ettåringene foretar seg, så oppdager vi en nysgjerrighet og en utforskning som pågår konstant. Spørsmålet vi barnehagelærere har stilt oss er: på hvilken måte kan vi legge til rette for en enda rikere utforskning? spør Johanna retorisk.

Dag legger til at det er noen faktorer som har vært avgjørende for at de har kunnet gjennomføre vårt pendelforsøk. - For det første har det vært avgjørende at vi har vært flere barnehagelærere som har jobbet sammen. Vi er tre barnehagelærere på avdeling Neptun, og i vår organisasjon, Kanvas, er vi 50% andel barnehagelærere. For det andre har vi barnehagelærere fått god veiledning gjennom prosjektets gang.Til sist, men ikke minst; vi kunne ikke gjort dette uten barna! Barna har vist oss hvordan arbeid med fysikk kan se ut sammen med de aller yngste, sier Dag entusiastisk.

Related links

Emner

Kategorier


Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 63 barnehager en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Vi er en kunnskapsbedrift med 1000 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 3600 barn. I 30 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% barnehagelærere i Kanvas-barnehagene. 

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Relatert innhold

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 66 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway