Gå videre til innhold
Abdullah Alsabeehg (AP), Hans Olav Syversen (KrF), Guri Melby (V) og Heidi Nordby Lunde (H) snakker med daglig leder Guro Lund Eriksen i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage.
Abdullah Alsabeehg (AP), Hans Olav Syversen (KrF), Guri Melby (V) og Heidi Nordby Lunde (H) snakker med daglig leder Guro Lund Eriksen i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage.

Pressemelding -

Politikere på barnehagebesøk for å lytte og lære

20 nasjonaliteter ute på tur

I valgkampinnspurten har sentrale politikere vært på besøk hos Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage for å høre mer om hvordan det jobbes med aktuelle temaer i barnehagen. Naturbarnehagen på Mortensrud i Oslo var én av åtte nominerte til å vinne tittelen «Årets barnehage 2017». Barnehagen utmerker seg blant annet på følgende områder:

  • Friluftsbarnehage med fokus på sunt kosthold
  • 57 % andel ansatte med barnehagelærerutdannelse
  • 50 % av de ansatte er menn
  • Over 20 nasjonaliteter representert i barnehagen
  • Høyt nærvær blant de ansatte

- I en naturbarnehage tilbringes mye av tiden utendørs, forteller daglig leder i barnehagen, Guro Lund Eriksen. - Mange «inneaktiviteter» blir til «uteaktiviteter». Mortensrud har et fantastisk flott naturområde, som barn og ansatte benytter seg flittig av.

Videre forteller Eriksen at det er ikke et mål i seg selv at barna skal gå så langt, og at det er en progresjon i det å være ute. De yngste barna sover i soveposer i gapahuk i barnehagen. Årlig drar barnehagebarn på tur til sølvgruvene på Nesodden. De større barna er med på orrleik med overnatting i gapahuk. Og på vinteren er det skiskole, der det også er to netter overnatting i marka.

Noen av foreldrene i barnehagen har søkt barnehageplass hos dem på grunn av deres natur-profil. Men de aller fleste søker plass i barnehagen på grunn av beliggenhet og anbefalinger fra kjente i nærmiljøet. De lærer seg å like naturprofilen etter hvert som de ser hvordan barna trives med utelek i naturen.

Barna Eline, Syrena og Paloma viser politikerne rundt i barnehagen. Spesielt stolte er de av Kaptein Kanvas Kafé som barna har vært med på å lage selv. De måtte først ta t-banen til Kanvas’ hovedkontor i Møllergata i Oslo for å være med på planleggingsmøte, der de tegnet hvordan de ønsket at caféen skulle se ut. Så bygde de den sammen med vaktmester Johnny Lauten. Den er i flittig bruk!


Språkarbeid i en flerkulturell barnegruppe

Eriksen har invitert språkpedagog Gry Hannestad fra fagsenteret til møtet med politikerne. Hannestad er i Rudshøgda Kanvas-barnehage to timer i uken, og hun forteller om hvordan de jobber med språk i barnehagen. - I Rudshøgda er det mange flerspråklige, og det krever både oppfølging av barn, samt veiledning av foreldre og personalet, forteller Hannestad. – Jeg gir tips om aktuelle bøker for barn og familier, og informerer også om viktigheten av å lese bøker på morsmål. Hun opplever at det er lettere å jobbe godt faglig med personalgruppen med flere pedagoger til stede. Hannestad uttrykker bekymring for at språkressursene i kommunen har blitt knappere, det er mange barnehager som ønsker bistand til språkarbeidet.


Forebygging av vold og overgrep

Høyrepolitiker Heidi Norby Lunde ønsker å vite mer om hvordan barnehagen jobber for å avdekke og forebygge overgrep og vold mot barn. Stiftelsen Kanvas har utviklet en ny mal for startsamtalen som har som mål å bli godt kjent med barn og familie, og å tidlig etablere et godt samarbeid mellom barnehage og barnets hjem. I denne samtalen tar man opp vanskelige temaer som helse, rus, vold og overgrep med foreldrene, for å tydeliggjøre hvilke konsekvenser dette kan ha på små barns utvikling. Daglig leder Eriksen forteller at dette også er temaer på høstens planleggingsdag, og de har tett kontakt med barnevernet i saker som bekymrer dem.


Gode rammer for barnehagekvalitet

Barnehagelærer Tor Mauritz Smedsrud legger til at det å ha tid til hvert enkelt barn i hverdagen, er avgjørende i dette arbeidet. Det å se og prate med hvert enkelt barn, og gi dem mulighet til å åpne seg for trygge barnehageansatte, er viktig for å avdekke eventuelle overgrep. 

Regionsleder i Kanvas, Trude Holmsen, benytter anledningen til å fremheve viktigheten av gode rammer for barnehagekvalitet. - Den foreslåtte bemannings- og pedagognormen er et godt skritt på veien, men det er viktig at denne satsingen ikke går på bekostning av andre aspekter ved barnehagekvalitet – som f.eks. en tilstedeværende leder i hver barnehage, vedlikehold av barnehagebygg og vikar ved fravær av ansatte, sier Holmsen.

Emner

Tags


Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 64 barnehager en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. I 30 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% barnehagelærere i Kanvas-barnehagene. 

Pressekontakt

Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Relatert materiale

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er med sine 67 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1300 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4200 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.

Kanvas
Møllergate 12
0179 Oslo
Norway