Gå videre til innhold
Ruffen barnehage i Levanger blir Kanvas-barnehage

Pressemelding -

Ruffen barnehage i Levanger blir Kanvas-barnehage

Barnehagestiftelsen Kanvas har kjøpt Ruffen barnehage, Saltkjelen, i Levanger. Tidligere eier Gro Borge er ansatt i Kanvas som daglig leder for barnehagen. - Jeg har i dag orientert de ansatte og foreldrene om at jeg har solgt barnehagen til Kanvas, sier Borge.

Høsten 2014 tok eier og leder av Ruffen barnehage kontakt med Kanvas fordi hun vurderte å finne en ny, verdig eier av barnehagen. Etter møter og befaringer kom begge parter frem til at de hadde mye til felles, og et godt grunnlag for å komme til enighet om en overtakelse.

Borge forteller om en viktig og grundig prosess. - Ruffen barnehage, Saltkjelen, er en barnehage jeg er stolt av å ha vært eier og daglig leder for. Her har vi skapt et barndomsrike sammen, med fokus på demokrati og vårt samfunnsmandat, der det er godt for barn og voksne å være, forteller hun. - Jeg ser at tiden er inne for å sikre barnehagen en ny eier. Det har vært viktig for meg å finne den aktøren blant barnehageaktører, som kan investere videre til barnas beste, foreldrenes trygghet og ansattes vilkår.

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, er godt fornøyd med at Ruffen barnehage blir en del av Kanvas. - Ruffen er en veldrevet barnehage med et høyt faglig fokus. Dette er en barnehage som deler Kanvas’ verdigrunnlag, der barna settes i sentrum. I tillegg har barnehagen en flott beliggenhet, den er godt vedlikeholdt og den har et fantastisk uteområde.

Ruffen barnehage ble bygget i 1970. Dagens eier overtok barnehagen i 2007 og har siden rehabilitert barnehagen i flere etapper. Ruffen har drøye 23 årsverk med ansvar for totalt 92 barn pr. 1. mars. Bemanningen består av 40 prosent andel barnehagelærere og 30 prosent andel menn.

Videre sier Ullmann at det for Kanvas er viktig å ha barnehager i områder der det er et sterkt fagmiljø. Han forteller at Kanvas har positive erfaringer med barnehager som har beliggenhet i kommuner eller i nærhet til høyskoler. Disse barnehagene har ofte status som praksisbarnehage for studenter og et bedre grunnlag for rekruttering av barnehagelærere. Det er bra for barna og utviklende for barnehagesektoren. - Vi ser en sammenheng mellom gode barnehager og nærhet til høyskoler, sier Ullmann. - Derfor har vi flere ganger tidligere vist interesse for muligheter til å etablere oss i Midt-Norge som har høyskoler med barnehagelærerutdanning i både Trondheim og Levanger.

Ruffen barnehage har vært praksisbarnehage for Høgskolen i Nord-Trøndelag i over 20 år. De har også deltatt i undervisning både for studenter, øvingslærere og på konferanser. Samarbeidet de har med DMMH har flere ganger bidratt i kompetanseutviklingstiltak for personalet.

Ullmann er overbevist om at Ruffen barnehage vil bidra positivt til Kanvas-porteføljen. Barnehagen har mange fellestrekk med Kanvas’ strategier og fokus på kvalitet gjennom sin satsing på kompetanseutvikling og formidling. - Begge parter har blitt enige om denne overtagelsen fordi vi har et felles verdigrunnlag og fordi vi har noe å lære av hverandre. Vi gleder oss til å bli kjent med de ansatte og med Levanger kommune, avslutter Ullmann.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 56 barnehager en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Vi er en kunnskapsbedrift med 1000 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 3600 barn. I 28 år har Kanvas vært pådrivere for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet vil vi ha minst 50% barnehagelærere i Kanvas-barnehagene. 

Kontakter

Robert Ullmann

Robert Ullmann

Pressekontakt Daglig leder 90858207
Synne Alsaker

Synne Alsaker

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 90777576

Relatert innhold

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas

Møllergate 12
0179 Oslo
Norway