Gå videre til innhold
«Woman Interrupted (Meili)» av Jeannette Christensen. Foto: Dag Fosse / KODE
«Woman Interrupted (Meili)» av Jeannette Christensen. Foto: Dag Fosse / KODE

Nyhet -

Ny «utstilling i utstillingen» av Jeannette Christensen

Endelig kan vi presentere intervensjonen av den norske kunstneren Jeannette Christensen i KODE 3, etter at åpningen i mars ble utsatt grunnet koronasituasjonen. 

Nå har Christensen inntatt den faste presentasjonen i Rasmus Meyers samlinger med utstillingen «Interruptions». 

Den vises i KODE 3 til og med 29. november. 

Med polaroidbilder og nye videoverk plassert rundt om i museet inviterer utstillingen hennes til en samtale rundt tid, identitet og historie. Ved å følge personer over tid, kan man som betrakter få et inntrykk av livets sårbarhet.

Christensen ønsker i denne intervensjonen å invitere publikum til en dialog med verk i samlingen: Hvem møter vi på veggene i et museum, og hvem er det som blir representert? Hvordan gjøre et stille bilde bevegelig, og et bevegelig bilde stille?

Jeannette Christensen: «Woman Interrupted (Meili)»

Her ser du «Woman Interrupted (Meili)». Om du bruker litt tid i utstillingsrommet, vil du oppdage at menneskene i disse filmede videoportrettene sakte snur seg mot deg.

Frosset i tid

Siden midten av 1990-tallet har Christensen arbeidet med en serie polaroidbilder med tittelen The Passing of Time. Bildene tar utgangspunkt i utvalgte portretter av barokkmaleren Jan Vermeer (1632-1675), som «Melkepiken» (1657-58). Det Christensen er opptatt av er selve handlingene kvinnene utfører – Vermeer har fanget dem midt i en aktivitet – de heller melk, leser et brev eller studerer noter.

Et polaroidfotografi er et snapshot, det fryser tiden, og i Vermeers malerier finner man noe av det samme, mener Christensen, de viser et øyeblikk frosset i tid. Christensen har gjentatte ganger fotografert de samme modellene, både kvinner og menn, i de samme positurene, modellene eldes og polaroidfilmen og formatene har også forandret seg. På den måten blir prosess og tid en del av verket.

Jeannette Christensen: «Woman Pouring Milk (Hans Hamid 1995)»

Avbrytelser

Å strekke ut tiden er Christensens strategi for å gjøre et bevegelig bilde stille og et stillbilde bevegelig. De filmede videoportrettene, Woman Interrupted, er justert ned til en ekstrem langsom visning som en logisk fortsettelse av polaroid-serien.

I 1658-59 malte Jan Vermeer «Pike avbrutt i musikkstudier». I det hverdagslige motivet av kvinnen på bildet skjer det plutselig noe som gjør tiden håndgripelig. En sittende figur vender seg mot betrakteren avbrutt fra sin tidligere fordypning. Dette vippepunktet viser oss bruddet med figurens fiktive tidløse univers og en inntreden i vår verden. Hun befinner seg delvis i sin egen tid, men også en tid som er vår, når våre blikk møtes.

Gelé og foto

Jeannette Christensen (f. 1958) har siden starten av 1990-årene arbeidet med installasjoner, skulptur og fotografi, hvor blant annet en diskusjon omkring skulpturbegrepet, tid og materialitet har vært gjennomgående. Det å sitere, appropriere og kombinere aspekter fra kunsthistorien med det samtidige, kunstens plass og tilstedeværelse i samfunnet er tilbakevendende interesser.

Christensen har jobbet med et vidt spekter av materialer og er spesielt kjent for sine installasjoner formet i gelé, et materiale som er flytende og flyktig – som er i konstant forandring og uunngåelig vil oppløses i takt med tiden. I sin intervensjon på KODE jobber Christensen med noen av de samme problemstillingene, men da i portretter utført i video og fotografi.

Jeannette Christensen: «Woman Interrupted (Razan)»

Om kunstneren

Christensen bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts i Paris. I 1992-93 hadde hun stipend og studieopphold ved P.S.1 International Studio Program i New York. Hun har lang utstillings- og undervisnings erfaring og har stilt ut ved en rekke norske kunstinstitusjoner, som Kunstnerforbundet, Henie Onstad kunstsenter, Sørlandets kunstmuseum, Vigelandmuseet og Nasjonalmuseet, for å nevne noen, og er innkjøpt ved blant andre Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, Sørlandets kunstmuseum, KORO og Oslo Kommune.

Christensen var gjesteprofessor og leder av skolen for Mur og Rum ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, København, 1998-2000. Professor II ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet, 2000-2007 og har vært professor ved Kunstakademiet i Oslo siden 2010.

Hennes arbeider er omtalt blant annet i monografien av den nederlandske kulturteoretikeren og kunstneren Mieke Bal, Fragments of Matter, Jeannette Christensen, utgitt av Kunsthøgskolen i Bergen i 2009. Nyere utgivelser er boken The Passing of Time som samler enkelte serier med polaroidbilder med en tekst av Kristin Gjesdal, professor i Filosofi ved Temple University i Philadelphia, utgitt av Kunsthøgskolen i Oslo i 2017 og i 2019 ble dialogen Mieke Bal with Jeannette Christensen, An Aesthetic of Interruption: Stagnation and Acceleration publisert i ASAP/Journal 4.1, The Association for the Study of Arts of the Present, John Hopkins University Press.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Maria Tripodianos

Maria Tripodianos

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 59 187
Anette Basso

Anette Basso

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 00 946

Velkommen til Kode!

Kode er et av Nordens største museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk.
Opplev utstillinger og konserter i fire kunstmuseer i Bergen sentrum og tre komponisthjem utenfor bykjernen.

Kode
Rasmus Meyers allé 9
5015 Bergen
Norge