Gå videre til innhold
KODEs direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen orienterte idag pressen om KODEs vanskelige økonomiske situasjon (foto: Dag Fosse/KODE).
KODEs direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen orienterte idag pressen om KODEs vanskelige økonomiske situasjon (foto: Dag Fosse/KODE).

Pressemelding -

KODE står i umiddelbar fare for å gå konkurs

KODE ligger an til å miste opp mot 30 millioner kroner i publikumsinntekter som følge av virussituasjonen og tilnærmet null utenlandske turister i Norge i sommer. Allerede i juni kan kassen være tom.

– Situasjonen er ekstremt alvorlig. Vi har brorparten av våre publikumsinntekter fra utenlandske turister i sommermånedene. Nå faller disse bort, og vi har ingen midler å tære på. Om regjeringen ikke kommer på banen vil KODE være konkurs innen året er omme, sier direktør for KODE Petter Snare.

Prognosene viser at KODE vil få betalingsvansker allerede i juni, og være konkurs senest i oktober. Det innebærer at museet ikke vil være i stand til å betale regningene sine etterhvert som de forfaller, og at det heller ikke er friske penger i sikte.

– Vi blir egentlig straffet for at vi har vært flinkest i klassen. Vi har klart å øke våre egeninntekter kraftig de siste årene, og de faller nå bort. Andre museer som baserer seg på en høyere andel offentlig støtte er ikke påvirket på samme måte. Det gjelder også Nasjonalmuseet som er stengt i forbindelse med renovering. KODE er i en unik situasjon, sier Snare.

Skjevfordeling og svakt utgangspunkt

KODEs økonomiske situasjon var i utgangspunktet krevende med svake resultater de siste årene, og i fjor ble resultatet en drøy million i underskudd. KODE står derfor uten midler å tære på gjennom krisen.

– Vi har flere ganger påpekt den skjevfordelingen som finner sted mellom Oslo og Bergen når det gjelder den statlige finansieringen av museene. Nasjonalmuseet i Oslo får 790 millioner i statlig støtte, KODE får 30 millioner. Da sier det seg selv at vi ikke er rustet for å takle sjokk som dette på egenhånd, sier Snare.

Nasjonalarv i fare

KODE er landets nest største kunstmuseum og drifter i tillegg drifter komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen, og Siljustøl som var hjemmene til henholdsvis Edvard Grieg, Ole Bull, og Harald Sæverud. KODE har vært i møter med Kulturdepartementet om saken, men det er foreløpig ikke avgjort om det blir satt inn tiltak som kan redde KODE.

– Vi trenger hjelp, ellers går vi konkurs. Så enkelt er det. Vi forvalter nasjonalarven vår i form av Munch sine bilder og Grieg sin musikk. Det vil være en tragedie for Bergen og Norge om denne arven ikke kan formidles til publikum på en god måte også i fremtiden, sier styreleder Marte Mjøs Persen.

Kontakt

For ytterligere informasjon eller kommentarer kan følgende personer kontaktes:

Petter Snare
Direktør
Telefon: 907 76 661
Epost: petter.snare@kodebergen.no

Marte Mjøs Persen
Styreleder
Telefon: 916 55 699

Emner


Fakta om KODE:

KODE er organisert som en stiftelse, og består av 4 kunstmuseer og 3 komponisthjem. KODE hadde 303.112 besøkende i 2019, og har 71 medarbeidere, i tillegg til sesongansatte. KODE har 17 kulturhistoriske bygninger, forvalter om lag 50.000 gjenstander og kunstverk, holder omvisninger på 17 språk, og arrangerte 463 konserter i 2019. 

Pressekontakt

Maria Tripodianos

Maria Tripodianos

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 59 187
Anette Basso

Anette Basso

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 00 946