Gå videre til innhold
Kodes styre har vedtatt et budsjett i balanse

Pressemelding -

Kodes styre har vedtatt et budsjett i balanse

Tiltak for innsparing innebærer blant annet kutt i program og tilbud om frivillig sluttpakke til alle ansatte. Dette ble vedtatt av styret i Kode i går, og presentert for de ansatte i dag på et allmøte. Kode skal til sammen kutte årlige utgifter med 16 millioner kroner.

– Vi har vært gjennom en krevende øvelse de siste månedene hvor alle mulige tiltak har blitt vurdert. Etter samarbeid med de ansatte, samt drøftinger med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg, som alle har gitt gode innspill, har ledelsen i Kode lagt frem et budsjett med innsparingstiltak som styret nå har vedtatt, sier direktør Petter Snare.

Som et av landets største museer for kunst og musikk, arrangerer Kode rundt 6-8 utstillinger og 400 konserter årlig. For 2024 kutter Kode i utstillingsbudsjettet ved å skyve på to utstillinger, noe som vil redusere drift- og sikkerhetskostnadene betraktelig. Blant disse er den omfattende separatutstillingen av den tyske kunstneren Georg Baselitz, som skulle åpne i oktober. Kode har også innført reduserte åpningstider, ved å stenge to dager i uken i lavsesong.

– For en institusjon som Kode, satt det langt inne å kutte i det kunstneriske programmet og publikumstilbudene, som er kjernen av det vi skal levere som landets fremste museum for kunst og musikk. Samtidig ønsket vi å unngå oppsigelser. Vi har kuttet bredt og lyttet til ansattrepresentantene, sier Snare.

Som del av innsparingstiltakene skal alle ansatte tilbys frivillig sluttpakke for å redusere personalkostnadene.

– Dette vil sannsynligvis medføre innsparing, selv om det endelige resultatet ved å tilby en sluttpakke er vanskelig å estimere akkurat nå, sier Snare.

Kode mottar til sammen vel 134 millioner kroner i offentlige driftsmidler for å drive fire kunstmuseer i Bergen sentrum og komponisthjemmene etter Edvard Grieg, Ole Bull og Harald Sæverud. Til sammen forvalter museet 30 kulturhistoriske bygg, en samling på rundt 60.000 kunst- og kulturgjenstander og 1000 mål med park- og naturområder. Kode hadde i fjor 254.286 besøkende.

– Vi har gjennom flere år forsøkt vårt beste for å få økonomien til å henge sammen, men utgiftene har økt betraktelig de siste årene, og vi har nå kommet til et punkt hvor rammevilkårene gjør det helt nødvendig å sette inn tiltak for å få økonomien i balanse, sier Snare.

Emner


Kode er et av Nordens største museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk.

Opplev utstillinger og konserter i fire kunstmuseer i Bergen sentrum og tre komponisthjem utenfor bykjernen.

Kontakter

Maria Tripodianos

Maria Tripodianos

Pressekontakt Pressesjef 414 59 187
Anette Basso

Anette Basso

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 00 946

Velkommen til Kode!

Kode er et av Nordens største museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk.
Opplev utstillinger og konserter i fire kunstmuseer i Bergen sentrum og tre komponisthjem utenfor bykjernen.

Kode

Rasmus Meyers allé 9
5015 Bergen
Norge