Gå videre til innhold
Ole Bulls villa på Lysøen (foto: Dag Fosse)
Ole Bulls villa på Lysøen (foto: Dag Fosse)

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Kulturministeren besøker Lysøen

Kulturminister Abid Raja besøker Ole Bull Museum Lysøen i morgen, tirsdag 1. september kl. 11.30. Pressen er invitert til å delta på besøket. 

Oppmøte på Buena kai, Lysekloster, senest kl. 11.20, for båtskyss over til øyen.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt Maria Tripodianos eller Anette Basso (se kontaktinformasjon under). Tidligere transport kan ordnes dersom det er behov for mer tid til rigg.

Bakgrunn:

- I juli ble det offentlig kjent at Ole Bulls sommervilla på Lysøen står overfor store vedlikeholdsbehov. Kunstnerhjemmet, som sto ferdig i 1873, har akutte utfordringer med råteskader, lekkasjer og skadedyr. På oppdrag fra KODE har Multiconsult levert en grundig tilstandsrapport. Kostnaden for å redde Ole Bulls villa og sikre et museum for fremtiden anslås, på bakgrunn av denne, å være 40 millioner kr.

- KODE har ved flere anledninger uttrykt bekymring for museets trange økonomi, og ønsker økte driftsmidler fra staten. KODE har søkt om 60 millioner kr. til oppussing og kontinuerlig vedlikehold. 

- Lysøen er en nasjonal kulturskatt. Ole Bull (1810-1880) var en verdensberømt fiolinvirtuos og komponist, og en sentral aktør i den norske nasjonsbyggingen utover 1800-tallet. Museet består av fiolinistens villa og selve øyen med skog og parkanlegg. Villaen er unik i norsk bygningshistorie og betraktes som et høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge.

- Lysøen eies av Fortidsminneforeningen, som fikk eiendommen donert av Ole Bulls barnebarn Sylvea Bull Curtis i 1973. KODE har hatt driftsansvaret for Lysøen siden 1. januar 2007, da museet ble konsolidert som ett av tre komponisthjem og fire kunstmuseer.

Emner

Tags


KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen er Norges nest største kunstmuseum. Her finner du en bred samling av norsk og internasjonal kunst, og en rekke temporære utstillinger. KODE forvalter og formidler norsk musikkarv gjennom våre tre komponisthjem Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Ole Bull Museum Lysøen og Harald Sæverud Museum Siljustøl. 

Pressekontakt

Maria Tripodianos

Maria Tripodianos

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 59 187
Anette Basso

Anette Basso

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 414 00 946

Relatert materiale

Welcome to KODE Kunstmuseer og komponisthjem!

KODE Kunstmuseer og komponisthjem er et museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk.

Fordelt på fire kunstmuseer og tre komponisthjem finner du blant annet Norges nest største kunstsamling, med tetposisjon på Nikolai Astrup, Edvard Munch, J.C. Dahl og norsk sølv. Vi har en bred samling av norsk og internasjonal samtidskunst, landets største samling av kinesisk kunst og et eget kunstmuseum for barn.

KODE omfatter også Edvard Griegs verdensberømte komponisthjem Troldhaugen, Ole Bulls eventyrlige Lysøen og Harald Sæveruds egenartede Siljustøl.

KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Rasmus Meyers allé 9
5015 Bergen
Norge