Pressemelding -

Årsregnskap Kronprinsparets Fond 2013

Kronprinsparets Fond hadde ved årsskiftet en egenkapital på 18,8 millioner kroner, og oppnådde en samlet avkastning på knappe 1,6 millioner kroner i 2013. 

Gjennom 2013 har Fondet bidratt aktivt inn i fire utvalgte prosjekter som hver gir ungdom en mulighet for tilhørighet, fellesskap og en opplevelse av mestring. Dette er Arbeidsinstituttet i Buskerud, Pøbelprosjektet, Kjør for livet og GatekunstAkademiet.

Prosjektene mottok i 2013 drøye 2,1 millioner kroner i økonomiske bidrag og prosjektstøtte fra Fondet. I tillegg til den økonomiske støttet, bruker de to ansatte i Fondet det meste av sin tid til å arbeide aktivt for og med prosjektene. Fondet har også samarbeidspartnere og pro bono-partnere som bidrar med tjenester, produkter og faglig kompetanse inn i de fire prosjektene.


ÅRSREGNSKAP 2013

Post       2013        2012 endr.
Gaver og bidrag  kr  5 282 750  kr  5 172 482     2 %
Finansinntekter  kr  1 571 399  kr     698 600 125 %
Prosjektkostnader og bidrag til prosjektene   kr  2 162 065  kr  1 929 520   12 %
Driftskostnader  kr     452 194  kr     462 949    -2 %
Lønns- og personalkostnader   kr  1 498 462  kr  1 803 290   -17 %
Driftsresultat  kr  1 170 030  kr     976 723    20 %
Årets resultat/overføring til fri kapital  kr  2 731 060  kr  1 675 323    63 %

Emner

  • Utdanning

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold