Pressemelding -

Hederspris til Trivselsleder

- Vi er utrolig stolte! Takk til alle de 70 000 trivselslederne som gjør en så fantastisk jobb for sine medelever, sier Tommy Bottenvik, en av grunnleggerne av Trivselsprogrammet.

Trivselsprogrammet er tildelt Ola Ødegaards hederspris «Følgesvenn til rettferdighet» for arbeidet de gjør for barn og unge på skoler over hele Norge. Prisen ble overrakt av senterpartipolitiker Trygve Slagsvold Vedum på Fløterfestivalen. Trivselsleder er ett av prosjektene Kronprinsparets Fond støtter og samarbeider med. 

Mobbefrie trivselsledere skaper gode skolehverdager

Trivselsprogrammet legger til rette for mobbefrie skoledager på barne- og ungdomsskoler over hele Norden. Nå er det trivselsledere og aktive friminutter ved flere enn 1.200 skoler i Norge, Sverige og Danmark. Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4. til 10. trinn til rette for aktivitet i storefriminuttene.  

Ola Ødegaards hederspris «Følgesvenn til rettferd» ble overrakt i Osen lørdag, Det er juryen i Østerdalen Festivalforening som vurderer og velger ut hvilket tiltak som fortjener hedersprisen.  Hedersprisen går til den eller de som gjennom sitt virke og engasjement er med på å gjøre den enkelte barn/ungdom/voksne i stand til å utvikle seg på grunnlag av egne evner gjennom mestring. Det legges spesielt vekt på resultater med dem som ikke har hatt det beste utgangspunktet.


Aktive friminutt gir gode skoledager for alle

 - Trivselsprogrammet bidrar mer enn de fleste til å aktivisere og inkludere alle barn og unge i skolegården - hver dag. De fortjener hedersprisen, sier Espen Brekke, leder av foreningen En til – Alle sammen.

Årets prisvinner bidrar til at skolegården blir en inkluderende og mobbefri arena for alle. Elever er trivselsledere i storefri og setter i gang ulike aktiviteter og tar kontakt med dem som kanskje ellers hadde stått alene. 

Hedersprisen er et viktig symbol

- Det er veldig hyggelig å få denne hedersprisen. Vi jobber hver dag for å skape gode opplevelser i skolegården, og vi får mange tilbakemeldinger på at Trivselsprogrammet gjør at miljøet på skolen blir bedre - og dermed lærer de også mer i timene, sier Tommy Bottenvik, en av grunderne bak Trivselsprogrammet. Denne prisen går til alle våre medarbeidere og alle de 70 000 trivselslederne. 

Ola Ødegaard - engasjert innsats for tapere i samfunnet

Ola Ødegaard (født 1942) er generalsekretær i Rettferd for taperne, en stiftelse han startet i 1993. Arbeidet i stiftelsen består hovedsakelig i å hjelpe enkeltpersoner overfor privat og offentlig helse- og sosialforvaltning i Norge, og blant annet sørge for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn og andre grupper og enkeltpersoner som har blitt utsatt for overgrep og mishandling. Ola Ødegaard har fått flere utmerkelser for arbeidet for «tapere» i Norge, blant annet Kongens fortjenstmedalje i gull i 2005, John Ingolf Alvheims ærespris i 2007 og Velferdsprisen i 2012.

Tidligere vinnere av «Følgesvenn for rettferdighet»

2015 Kathrine Olsen Gillerdalen og Odin-stiftelsen

2014 Kronprinsparets Fond

2013 Vidar Bøe, Østmarka IL

Emner

  • Utdanning

Kategorier

  • hederspris
  • tommy bottenvik
  • kronprinsparet
  • trivselsleder
  • kronprinsparets fond

Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Lærervikaren (undervisningsopplegg for vikartimer), UngInvest AIB (gjennomføring av vgs) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014).

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold