Pressemelding -

Hedersprisen «Følgesvenn til rettferdighet» til Kronprinsparets Fond

Under Nannestadfestivalen i helgen, ble Ola Ødegaards hederspris «Følgesvenn til rettferdighet» overrakt Kronprinsparets Fond for arbeidet stiftelsen gjør for og med ungdom i Norge.

- Årets prisvinner bidrar mer enn de fleste til å synliggjøre den utfordringen vi har med ungdom som faller utenfor. Fondet støtter prosjekter som har dokumentert at de får flere ungdommer inn i aktivitet, tilbake til skole og i arbeid, og de støtter slik at resultatene blir synlige – som videre inspirerer flere til å gjøre en innsats. De fortjener hedersprisen, sier leder av foreningen En til – Alle sammen, Espen Brekke.

Med utgangspunkt i den enkelte
«Følgesvenn til rettferdighet» går til den eller de som gjennom sitt virke og engasjement er med på å gjøre den enkelte barn/ungdom/voksne i stand til å utvikle seg på grunnlag av egne evner gjennom mestring. Det vektlegges spesielt resultater med de som ikke har hatt det beste utgangspunktet.
- Dette er utrolig hyggelig for våre prosjekter og oss. Prosjektene i Kronprinsparets Fond jobber målrettet med løsninger på utfordringene hvor ungdom ofte står helt utenfor arbeid og utdanning, og hvor utfordringene er mange og sammensatte. Fondets visjon er å styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Vi setter stor pris på anerkjennelsen, sier daglig leder i Fondet, Solfrid Flateby.

Deles ut av En til - Alle sammen
Det er styret i foreningen En til - Alle Sammen som vurderer verdige kandidater og avgjør hvem som tildeles prisen.
- Mange ungdommer blir fratatt muligheten til utdannelse fordi de ikke tilegner seg kunnskap med de metoder skolen tilbyr. Med gjentatte nederlag kreves det at noen tror på dem, viser dem tillit og er i stand til å bygge opp en likeverdig relasjon. Dette kan gjøres på mange arenaer; gjennom arbeidstrening, kultur, idrettsaktiviteter eller andre hobbyer og fritidsaktiviteter, sier Brekke.

Ønsker synliggjøring
I Nannestad har man hatt som mål å synligjøre utfordringene og legge til rette for forebyggende arbeid, og foreningen En til – Alle samme mener ingen gjør dette bedre enn årets prisvinner.
- Kronprinsparets Fond jobber bredt med ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv, for aktivitet og involvering i skolen, i tillegg til at de er svært gode på å synliggjøre dette arbeidet, forteller Brekke.

Stortinget representert
Leder av helse og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, generalsekretæren i stiftelsen Rettferd for taperne, Ola Ødegaard, Kronprinsparets Fond, elever fra Nannestad videregående skole, foreningen En til – Alle sammen, representanter fra prosjektene i Kronprinsparets Fond og øvrige gjester var hjertelig til stede og fikk omvisning på skolen og middag i etterkant av prisoverrekkelsen.


Om Ola Ødegaard
Ola Ødegaard (født 1942) er generalsekretær i Rettferd for taperne, en stiftelse han startet i 1993. Arbeidet i stiftelsen består hovedsakelig i å hjelpe enkeltpersoner overfor privat og offentlig helse- og sosialforvaltning i Norge, og blant annet sørge for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn og andre grupper og enkeltpersoner som har blitt utsatt for overgrep og mishandling. Ola Ødegaard har fått flere utmerkelser for arbeidet for «tapere» i Norge, blant annet Kongens fortjenstmedalje i gull i 2005, John Ingolf Alvheims ærespris i 2007 og Velferdsprisen i 2012.

Tidligere vinnere av «Følgesvenn for rettferdighet»
2013  Vidar Bøe, Østmarka IL
2012  Camilo Heredia, GatekunstAkademiet
2011  Øivind Karlsen, Jessheim videregående skole
2010  Eddi Eidsvåg, leder av Pøbelprosjektet 


For ytterligere informasjon:
Foreningen En til – Alle sammen, Espen Brekke, tlf. 468 08 845
Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897


Emner

  • Utdanning

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. Fondet samarbeider med Pøbelprosjektet, Trivselsleder, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold