Pressemelding -

PØBELPROSJEKTET: Oppdaterte tall per 01.09.14


Hittil i år har Pøbelprosjektet hatt 344 ungdommer i sine programmer. Prosjektet har hatt flere enn 1.600 ungdommer i sine programmer siste seks år. Over halvparten av de ungdommene som har deltatt i Pøbelprogrammet er i fast jobb, og over 20 prosent fullfører videregående skole og høyere utdanning. Ungdommene sto utenfor skole- og arbeidsliv da de kom inn i Pøbelprosjektet.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker ut i jobb eller skole. Åtte fylkeskommuner tilbyr ungdom i sine regioner programmet - og målet til Pøbelprosjektet er å tilby programmet over hele landet.  

Oppdaterte tall per 1.september 2014: 

344 inn i Pøbelprosjektet (2014), hvorav

26 sluttet  =  7,55 %

318 i oppfølging = 92,45 %


Av de 318 i oppfølging:

163 i fast jobb  = 51,25 %

70 i skole eller jobb (ikke fast stilling) = 22,01 %

85 på kurs eller hospitering = 26,74 %


Totalt i Pøbelprosjektet fra mai  2008 til og med august 2014:

1.609 inn i Pøbelprosjektet, hvorav

105 sluttet =  6,53 %

1.504 i oppfølging = 93,47 %


Av de 1.504 i oppfølging:

779 i fast jobb = 51,79 %

341 i skole eller lære  = 22,67 %

384 på kurs eller i hospitering = 25,54 %

   

For ytterligere informasjon eller ønske om intervju:
Eddi Eidsvåg, tlf. 91591697, eddi@pobelprosjektet.no


Emner

  • Utdanning

Kategorier

  • eddi eidsvåg
  • kronprinsparets fond
  • pøbelprosjektet

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold