Pressemelding -

Pøbelprosjektet: Tall for 2014


Gjennom 2014 har Pøbelprosjektet hatt 632 ungdommer i sine programmer. Prosjektet har hatt flere enn 1.800 ungdommer i sine programmer siste seks år. Nærmere halvparten av de ungdommene som har deltatt i Pøbelprogrammet er i fast jobb, og ca. 20 prosent fullfører videregående skole og høyere utdanning. Ungdommene sto utenfor skole- og arbeidsliv da de kom inn i Pøbelprosjektet.

- Jeg vil benytte sjansen til å takke alle dyktige, engasjerte pøbelveiledere som jobber tett på ungdommene i våre programmer. De gjør en stor forskjell. Vi er stolte av gode tall for 2014 også, og gleder oss til å fortsette arbeidet for og med ungdom i Norge, sier gründer og pøbelideolog Eddi Eidsvåg.


Tall for 2014:

632 inn i Pøbelprosjektet (2014)
116 fortsetter inn i 2015 (18,4 %)
516 sluttført i 2015


Av de 516 sluttførte i 2014:

230 i fast jobb (44,5 %)
84 sluttet (16,3 %)
95 i skole eller lære (18,4 %)
85 på kurs eller hospitering (16,5 %)
22 på andre tiltak/ behandling (4,3 %)


Totalt i Pøbelprosjektet fra mai 2008 til og med 31.12.2014:

1.897 inn i Pøbelprosjektet, hvorav
163 sluttet (8,6 %)
1.734 i oppfølging (91,4 %)


Av de 1.734 i oppfølging:

841 i fast jobb (48,5 %)
364 i skole eller lære (21 %)
507 på kurs eller i hospitering (29,2 %)
22 på andre tiltak/ behandling (1,3 %)


For ytterligere informasjon eller ønske om intervju:

Eddi Eidsvåg, tlf. 91591697, eddi@pobelprosjektet.no


Om Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektets mål er å få unge mennesker – som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skole-system og arbeidsliv – ut i jobb eller i gang med videreutdannelse. Her er ikke pøbel et skjellsord, men et uttrykk for en verdifull ressurs. Gjennom flere uker med kurs og etterfølgende oppfølgning over tid motiverer Pøbelprosjektet den enkelte til å drømme, oppdage og ta i bruk sine ressurser. Under mottoet «Jeg er god nok!» motiveres unge til utdanning, jobb og konstruktiv deltakelse i samfunnet. Åtte fylkeskommuner tilbyr ungdom i sine regioner programmet - og målet til Pøbelprosjektet er å tilby programmet over hele landet.


Emner

  • Utdanning

Kategorier

  • kronprinsparets fond
  • pøbelprosjektet
  • eddi eidsvåg


Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Arbeidsinstituttet i Buskerud (gjennomføring av vgs), Pøbelprosjektet (ungdom tilbake til skole og i arbeid) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014)

Kontakter

Irene Løken Lystrup

Pressekontakt Daglig leder Kronprinsparets Fond +47 412 87 656

Relatert innhold