Gå videre til innhold
Be Extended: Oslo av kunstnerne Anneke von der Fehr og Tona Gulpinar er nå plassert på Kontraskjæret. Foto: Line Lyngstadaas
Be Extended: Oslo av kunstnerne Anneke von der Fehr og Tona Gulpinar er nå plassert på Kontraskjæret. Foto: Line Lyngstadaas

Nyhet -

​Nye kunstopplevelser i sentrum

10 nye kunstprosjekter realiseres nå denne sommeren og høsten. En bierestaurant og en lekeskulptur på Kontraskjæret er blant kunstverkene.

Før jul inviterte Kulturetaten byens kunstnerdrevne visningssteder og kunsthaller til å sende inn forslag til midlertidige kunstprosjekter i 2019. Prosjektene blir finansiert gjennom Program for Bilfritt byliv og har derfor Oslo Sentrum/Ring 1 som avgrensning. Byens kunstnere ble også invitert til å sende inn forslag om kunstprosjekt som oppfordret til aktivitet og lek på Kontraskjæret, i samarbeid med Bymiljøetaten. Resultatet er 10 kunstprosjekter som realiseres i sommer og høst, og som kan oppleves i Oslo sentrum ut året.

Mer plass til kunst i byen

Program for Bilfritt byliv har som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. For å nå dette målet legger kommunen til rette for ny bruk av areal som tidligere var forbeholdt bilen. Resultatet er flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, uteservering, handel, og mer plass til kunst og kultur i offentlig rom.

De utvalgte prosjektene

Kulturetaten mottok til sammen 18 forslag om midlertidige kunstprosjekter ved fristen 1. mars 2019. Et tverretatlig utvalg bestående av Plan og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren og Kulturetaten vurderte de innsendte forslagene 6-7. mars. Utvalgets formål var å vurdere forslagenes gjennomførbarhet, basert på kommunens ordinære regelverk og vurderinger, samt ekstraordinære forhold knyttet til Program for Bilfritt byliv. I etterkant av utvalgsmøtet har de ulike etatene også konferert med interne fagavdelinger før endelig avgjørelse ble tatt.

Prosjektene som kan oppleves i løpet av høsten inkluderer:

1. Kom og lek på Kontraskjæret: 

Anneke von der Fehr og Tona Gulpinars sosiale skulptur Be Extended: Oslo stod ferdig i juli og er et kunstverk som inviterer til aktivitet og lek. Skulpturen kan derfor balanseres, klatres og sklis på av både voksne og barn som besøker Kontraskjæret. Kunstnernes mål med prosjektet er å lage objekter som kan sees som en forlengelse av kroppen, og som kan gi nye fysiske opplevelser for publikum. Skulpturen produseres i samarbeid med Bymiljøetaten og er en del av Oslo kommunes satsning på aktivitet og lek i Oslo sentrum.. Les mer om prosjektet her.

2. Biebuffet på  Kontraskjæret: 

Locus Bee Sanctuary – Dagny Juels hage er et kunstprosjekt utformet som en buffet for bier, humler og andre pollinatorer i nabolaget. Hagen er oppkalt etter Dagny Juel (1867-1901) og inkorporerer hennes dikt «I Tusmørke». Biehagen er et av flere prosjekter der kunstnerne Thale Fastvold og Tanja Thorjussen, i samarbeid med arkitekt Don Lawrence, setter fokus på pollinatorenes utfordrende situasjon og hvor de samtidig hedrer kvinnelige pioneerer i kunsten. Les mer om prosjektet her: www.locusart.org

Kunstverket Locus Bee Sanctuary – Dagny Juels hage av Thale Fastvold og Tanja Thorjussen 
Foto: Marius Hauge

3. Skulptursone i Øvre slottsgate

Et av de større prosjektene som har blitt realisert gjennom utlysningen og som stod ferdig i begynnelsen av august er Norsk billedhoggerforenings (NBF) skulptursone i Øvre Slottsgate. Bymiljøetaten har oppgradert gaten og i den forbindelse ble det lagt til rette for en skulptursone i gatens møbleringsfelt. Prosjektet har to faser. I den første fasen har NBF plassert ut et juriert utvalg av allerede produserte skulpturer. De utvalgte kunstnerne er Gunn Harbitz, Gabriel Johan Kvendseth, Mathijs van Geest, Carl Martin Hansen og Wenche Gulbransen. I fase to har fem kunstnere fått i oppdrag å produsere nye skulpturer til gaten. De utvalgte kunstnerne er Bjørn Bjarre, Karin Blomgren, Farhad Kalantary og Linn Lervik, Jone Kvie og Elna Hagemann. Kunsten deres kan oppleves i Øvre Slottsgate fra og med våren 2020.

Stjerne og båt av Wenche Gulbrandsen i Øvre slotts gate, Oslo. Foto: Norsk Billedhoggerforening

4. Uteromsprogram i sentrum:

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) har tatt initiativet til uteromsprogrammet – BOA in Public Space, som realiseres i perioden mai til november. BOA samarbeider med Det Elektriske Korps (Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen), og kunstnerne Morten Jensen Vågen, Kim Hankyul og Signe Becker som vil realisere prosjekter i løpet av høsten. Følg med på hjemmesiden til BOA in Public Space for mer info om prosjektene i tiden som kommer.

5. Videokunst på Europarådets plass

Unge Kunstneres samfunn (UKS) er tildelt midler til å realisere et videoverk av den tyrkiske kunstneren Osgür Kar på Europarådets plass i høst. UKS presenterte en utstilling med kunstneren i vår og publikum kan glede seg til å oppleve Kars svart-hvite animasjoner i Oslo sentrum – et speilbilde av vår egen skjermorienterte virkelighet. 

6. Videosone i Rosenkrantz' gate

Kunstplass Contemporary Art [Oslo] er et visningssted som ble etablert i 2012 og som i dag har adresse i Tordenskiolds gate 12, med inngang fra Rosenkrantz' gate. Kunstplass er tildelt midler for å etablere en videosone rett utenfor inngangsdøren, koblet til en av Bymiljøetatens parkletts i Rosenkrantz' gate. Videosonen lanseres i forbindelse med utstillingen Que Vive! som åpner 5. oktober. Kunstnerne i utstillingen er Shi Tou (Kina), Berni Searle (Sør-Afrika), Heidi Kilpeläinen (Finland) Dan Lin (Hawaii/USA) med Kathy Jetñil-Kijiner (Marshall Island) og Aka Niviâna (Grønland). I etterkant av utstillingen vil det også vises et videoprogram i regi av Hærk. Les mer om Hærk her.

7.Grafikk i Kvadraturen

Norske grafikere (NG) feirer 100 år i år og er tildelt midler for å gjennomføre et større grafikkprosjekt i Kvadraturen der de trekker grafikken ut i gaten for å møte publikum. NG samarbeider med Krausekollektivet sombestår av Marius Charles Johnsen (1990), Thomas Iversen (1985), Eirik Mikkelborg (1991) og Franco Cortez (1984). Krausekollektivets mål er å utfordre måten trykket blir betraktet i samtiden. 

8. Falske fasader i sentrum

Noplace er et kunstnerdrevet visningssted som befinner seg i Gamlebyen. De er tildelt midler for å realisere verket Potemkinby av den chilenske kunstneren Juan Andrés Milanes Benito. Potemkinby eller Potemkinkullisse er en betegnelse for en falsk fasade vis funksjon er å skjule en faktisk tilstand. Følg med på Noplace webside for mer info: 

I tillegg til de kunstnerdrevne visningstedene er det tildelt midler til to prosjekter som ble vurdert som relevante av utvalget.

9. Arena for kunst i Rosenkrantz' gate

I 2017 etablerte Kulturbyrået Mesèn en ny arena for kunst i offentlig rom i Rosenkrantz gate 14, i samarbeid med Bilfritt byliv. Shwan Dler Qaradaki sitt verk "Diaries from a Distance" har blitt vist frem til nå. Kulturbyrået Mesèn har mottat midler gjennom utlysningen til å videreføre prosjektet. Denne gangen samarbeider de med Julie Ebbing og Helene Duckert som åpner verket Hannah Ryggen Army lørdag 24. august. Les mer om prosjektet her.

10. Gatekunst i sentrum

Street art-kuratoren James Finucane er tildelt midler for å realisere prosjektet «Artists in Residens» der han inviterer fire internasjonale samtidskunstnere til Oslo for å skape spontane arbeider i møte med byens situasjon og særtrekk. Kunstnerne er Ampparito (ES), Biancoshock (IT), Brad Downey (US), Jazoo Yang (KR)

Kunstprosjektene som realiseres gjennom utlysningen er midlertidige og vil, med noen unntak, avsluttes ved utgangen av 2019.

Prosjektleder i Kulturetaten for kunstprosjektene er Mari F. Sundet 

Related links

Emner

Tags

Regioner


  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje.
  • Deichman: Deichman er etat for folkebibliotekene i Oslo kommune. Deichman består av 22 biblioteker over hele Oslo. Vi er Norges største og eldste folkebibliotek, grunnlagt i 1785. Et Deichman-bibliotek er et fristed for deg, uansett hvem du er. Her kan du lese, jobbe, slappe av, møte venner, eller bare være alene. Du kan låne fra vår samling på over en million bøker, filmer, cd-er og annet materiell. Det er gratis å bruke trådløst nett, PC-er og verktøy. Du betaler kun for papir og materialer når du skriver ut eller kopierer. Våre bibliotek er møteplasser hvor du kan oppleve eller arrangere alt fra konserter og tegneseriefestivaler til språkkurs og politiske debatter. Deichman vil bidra til et samfunn hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og eget liv. Uansett hvorfor du kommer hit, drar du herfra med noe.
  • Det nye Munchmuseet åpner høsten 2020 i Oslos havneområde Bjørvika. Den nye bygningen, tegnet av Estudio Herreros, vil romme de mer enn 28.000 kunstverkene samt eiendelene som Edvard Munch testamenterte til Oslo by før han døde. Dette er verdens største samling av Edvard Munchs verk, og vil være reisemål nr. 1 for å oppleve hans kunst. Munchmuseet forvalter også samlinger gitt til Oslo by av Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig Ravensberg. I tillegg til faste samlingsutstillinger, vil det nye museet fortsette å aktualisere Munchs vedvarende innflytelse, gjennom både samtidskunstutstillinger og utstillinger med andre modernistiske storheter i dialog med Munch. Med sin enestående utsikt over Oslofjorden vil museet, som strekker seg over 13 etasjer, tilby et bredt program av kulturelle arrangementer og opplevelser for store og små besøkende.

Pressekontakt

Kjersti Tubaas

Kjersti Tubaas

Pressekontakt Kommunikasjonssjef, Kulturetaten Ekstern og intern kommunikasjon i etaten 924 42 884

Relatert materiale