Gå videre til innhold
Katja Høst Y-blokka 2019
Katja Høst Y-blokka 2019

Pressemelding -

Å fremme og bane vei for det uforutsette: osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019–2024 lanserer nye kunstverk fra 18-20. oktober

18. 19. og 20. oktober inviterer osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019–2024 til møter med nye, pågående og fremtidige kunstverk. Dette inkluderer blant annet et filmprogram i samarbeid med Kunstnernes Hus Kino, en bevegelig skulptur på Grønland og 120.000 gratis postkort med den rivningstruede Y-blokka som motiv. Samtidig bygger vi en infrastruktur med gjesteatelierer og produksjonsenheter for film og radio som kommer lokale og inviterte kunstnere til gode.

I høst lanserer vi nye kunstverk av Adrián Balseca (EC), Marcelo Cidade (BR), Jonas Dahlberg (SE), Oliver Godow (DE), Katja Høst (NO), Javier Izquierdo (EC), Alexander Rishaug (NO) og Knut Åsdam (NO). I tillegg har flere av kunstverkene som ble lansert som en del av åpningen i mai forandret og videreutviklet seg. Disse inkluderer prosjekter av Mikaela Assolent (FR), Benjamin Bardinet (FR), Julien Bismuth (FR), Carole Douillard (FR), Ed D’Souza (UK), Mette Edvardsen (NO), Jan Freuchen, Jonas Høgli Major og Sigurd Tenningen (NO), Hlynur Hallsson (IS), Rose Hammer, Mônica Nador og Bruno Oliveira (BR) og Lisa Tan (US/SE).

Oktoberprogrammet fortsetter å utforske de nyanserte og mangfoldige måtene folk møter kunst i offentlige rom på. Dette skjer i Oslo, en av Europas raskest voksende hovedsteder.

Kuratorene Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk uttaler: .

”osloBIENNALEN er en ny struktur, hvor den viktigste kuratoriske oppgaven har vært å definere og implementere metoder, infrastrukturer og arbeidsmåter som fungerer på et praktisk nivå, samtidig som de tilrettelegger for kompetente svar på komplekse behov. Målet er å etablere verktøy som kan virke innenfor den femårige tidsrammen og som hjelper kunstnere til å kompromissløst imøtekomme det uforutsette og foranderligheten som definerer offentlige rom. Den utvidede tidsrammen gjør det mulig for oss å inkludere strukturer og fortellinger som strekker seg utover det tradisjonelle biennaleformatet. Kortvarige, langvarige, episodiske, sykliske, gradvis skiftende eller verk som langsomt forsvinner – alle er de inkludert i programmet.”

Flere av kunstverkene som settes i gang i oktober, undersøker hvordan kunst i offentlige rom kan reise spørsmål om minnenes politikk, gjennom å undersøke kompleksiteten i emosjonelle, materielle og politiske forhold som følger minnene om et terrorangrep, eller ethvert kollektivt traume. Dette er aktuelt i Oslo, med den pågående debatten om hva som skal skje med byens regjeringskvartal, Bygningene Y-blokka og Høyblokka har siden 22. juli 2011 stått mer eller mindre tomme og er en gripende påminnelse om de dødelige terrorangrepene. Y-blokka, den modernistiske bygningen av arkitekten Erling Viksjø, har særlig historisk betydning, ettersom den inneholder integrerte kunstverk laget av den norske kunstneren Carl Nesjar etter tegninger av Pablo Picasso. Kunstverket Fiskerne er integrert i fasaden med utsikt over Akersgata og Måken, befinner seg i lobbyen. Det finnes kun én annen bygning i verden, Collegi de Arquitectes de Catalunya i Barcelona, som har kunstverk av Picasso og Nesjar plassert i offentlige rom.

Filmprogram i samarbeid med Kunstnernes Hus Kino:

Minnenes poltikk og kompleksiteten som følger denne er også relevant i det ukelange filmprogrammet og seminaret «Where Memories Are Made», arrangert i samarbeid med Kunstnernes Hus Kino. Programmet inneholder nye filmproduksjoner og tidligere filmer av Jonas Dahlberg, Javier Izquierdo og Dora García. Tittelen på seminaret refererer til en type hjerneskanning som visualiserer hvordan hjernen gjenskaper et minne, og peker på hvordan film og billedkunst skaper nye minner gjennom å gjenfortelle eksisterende historier eller å lage dokumentarfiksjoner og mot-fortellinger. Programmet utforsker også det bevegelige bildets rolle i å utvikle modeller for å involvere seg i minnenes politikk.

OsloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024 arrangerer også en symposiumrekke.

Kapitel # 1: Lokal kunstproduksjon, organisert i samarbeid med Marius Grønning, finner sted fra 21. til 22. November.


NOTER TIL REDAKTØRER

Eva González-Sancho Bodero, kurator

Eva Gonzalez-Sancho Bodero har vært leder og kurator for flere ulike institusjoner og prosjekter, blant annet MUSAC (Leon, Spania, 2013), FRAC Bourgogne (Dijon, 2003–2011) og Etablissement d'en face projects (Brussel, 1998–2003). Som kurator har hun først og fremst arbeidet med separatutstillinger og prosjekter med enkeltkunstnere, ofte med nye arbeider. Hun var dessuten medkurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) i 2013 (sammen med Anne Szefer Karlsen og Bassam El Baroni) og kurator for Dora García: Where do characters go when the story is over? i 2009 (Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC), Santiago de Compostela, Spania).

Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kurator

Per Gunnar Eeg-Tverbakk var en av initiativtakerne til etableringen av Kunsthall Oslo, og var leder for institusjonen fra 2010 til 2012. Han har vært prosjektleder for Kunstneriske forstyrrelser – Kunst i Nordland fra 2003 til 2005, medkurator for Momentum – nordisk biennale for samtidskunst, Moss (sammen med Caroline Corbetta), intendant ved Kunstnernes Hus fra 2000 til 2001, medkurator for Lofoten International Art Festival (LIAF) (med Tor Inge Kveum), utstillingsansvarlig ved Nordic Institute for Contemporary Art i Helsingfors i 1999 og leder for det kunstnerdrevne galleriet Otto Plonk i Bergen fra 1995 til 1998.

Ole G. Slyngstadli, daglig leder

Ole G. Slyngstadli har i sin karriere jobbet med ledelse, utforming og etablering av flere ulike institusjoner og prosjekter i samtidskunstfeltet. Han har blant annet vært spesialrådgiver for Oslo kommune (2013-2017), festivalsjef for Momentum – nordisk biennale for samtidskunst (2006), kommunikasjonsansvarlig for Office for Contemporary Art Norway (OCA) (2004–6) og informasjonssjef ved Henie Onstad Kunstsenter (2001–2003). Slyngstadli har vært redaktør for flere publikasjoner, blant annet PRISMA (Henie-Onstad), Verksted-serien (OCA), flere utstillingskataloger og en monografiserie. Slyngstadli har en mastergrad i økonomi og ledelse.

Samarbeidspartnere 2019

I tillegg til prosjektene som utspiller seg i og over Oslo-området, vil osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019–2024 utvide virksomheten til også å omfatte andre geografier og sfærer som svar på kunstverkene, deres utvikling og sikkerhetsrefleksjonene som oppstår fra dem. Institusjonelle samarbeidspartnere er Accademia di Belle Arti di Brera, Milano (IT), Deichman bibliotek (NO), Kunstnernes Hus (NO), Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås (NO), Insitutt for estetiske fag ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet (NO), Magasin des horizons, Grenoble (FR), Matter of Art Biennial, Praha (CZ), Nordic Black Theatre (NO), Oslo Open (NO), Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (SE), Pikene på Broen, Kirkenes (NO), Prosjektskolen kunstskole (NO), Stiftelsen Edvard Munchs Atelier (NO), U.F.O. – Utstillingsguide For Oslo (NO), Ultima (NO), Winchester School of Art, University of Southampton (UK). Flere navn vil blioffentliggjort etter som programmet utvikler seg.

For pressebilder se pressemappe med egen undermappe for foto:

http://bit.ly/osloBIENNALEN

Ytterligere informasjon om programmet finner du på osloBIENNALENs hjemmeside oslobiennalen.no og på Instagram, Twitter og Facebook.

Emner

Kategorier

Regions


Om osloBIENNALEN

osloBIENNALEN er initiert og finansiert av Oslo kommune Kulturetaten. Første utgave er kuratert av Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk, og vil bestå av et kontinuerlig skiftende program over fem år med kunst i offentlig rom, som vil skape nye infrastrukturer og oppmuntre til aktiv deltakelse med konserter, performanceprogram, workshops og symposier. Første utgave finner sted 2019-2024, og er gratis for alle.

Om Oslo kommunes kunstsamling

osloBIENNALEN er en del av Oslo kommunes satsning på kunst i offentlige rom. Kulturetaten arbeider for at profesjonell samtidskunst skal prege Oslo kommunes bygg og uterom til glede for et allment publikum. Ved å kjøpe inn kunstverk, gjennomføre kunstprosjekter, forvalte og formidle kunstverkene er målet at interessen og engasjementet for og refleksjonen rundt kunst og dens betydning øker. En effekt av biennalen er at den kan konsentrere og synliggjøre Oslo kommunes eksisterende satsning på kunst i offentlig rom. Byen har i mange tiår hatt en uttalt og aktiv holdning til å erverve kunst som kommer den brede befolkningen til gode. Denne tankegangen - basert på demokratiske og egalitære idealer - er fortsatt aktiv. Den nåværende kunstordningen sikrer at 0,5 prosent av investeringsmidlene i Oslo kommune er øremerket for kunst, noe som gjør det mulig for byen å opprettholde en ambisiøs dagsorden med tanke på kunst i det offentlige rommet. osloBIENNALEN vil dra til seg internasjonale krefter og oppmerksomhet parallelt med at den eksporterer kunnskap og erfaringer. Hovedmålsettingen med biennalen er å styrke hele kunstfeltet i Oslo og gi lokal, nasjonal og internasjonal synlighet til Oslo som kunstby. Styrkingen av kunstfeltet i Oslo er minst like viktig som synligheten av Oslo som kunstby. Dette er i tråd med hvordan biennalen må og vil operere som en del av og ikke på utsiden av kunstmiljøene i Oslo.

Kontakter

Jørn Johansen

Jørn Johansen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør, Deichman Ekstern og internkommuniksjon, merkevare +47 900 97 250 deichman.no
Stein Bjørnbekk

Stein Bjørnbekk

Pressekontakt Kommunikasjonssjef, Kulturetaten 468 18 699
Anders Røed

Anders Røed

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver, Deichman Visuell identitet +47 951 42 627
Anne-Line Aaslund

Anne-Line Aaslund

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver, Kulturetaten +47 412 23 041
Siv Meisingset

Siv Meisingset

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91638912

Relatert innhold

Velkommen til Kulturbyen Oslo!

Kulturbyen Oslo er et felles presserom for de tre etatene i Oslo kommune, Kulturetaten, Deichman og Munchmuseet. Alle etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

Kulturbyen Oslo
Oslo Kommune Fakturasentralen Koststed: 40452 Postboks 6532 Etterstad
606 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom