Gå videre til innhold

Pressemelding -

​Avlyser SIAN-møte på Deichman Majorstuen

Av hensyn til lånernes trygghet og generell sikkerhet har Deichman besluttet å avlyse organisasjonen SIANs planlagte årsmøte, som skulle finne sted på Deichman Majorstuen torsdag 5. mars.

Organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fikk opprinnelig tillatelse til å leie lokaler på Deichman Majorstuen for å gjennomføre møtet utenom bibliotekets betjente åpningstid.

Det planlagte møtet er ikke blitt annonsert av eller via Deichman, men er blitt dekket av avisen Vårt Oslo og har det siste døgnet vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet i sosiale medier.

Deichman mottatt sterke negative reaksjoner på at SIAN får leie bibliotekets lokaler. Mange av reaksjonene kommer fra lånere som oppgir at de vil føle seg utrygge i biblioteklokalene.

De siste dagers offentlige diskusjon om et internt arrangement i SIANs regi har ført til at Deichman har måtte ta en ny vurdering av sikkerheten og bibliotekdriften. De sikkerhetsmessige hensyn, både for lånerne og for SIAN, tilsier at det ikke er forsvarlig å opprettholde møtet hos oss. Vi ser heller ikke at meråpent bibliotek på Majorstuen vil kunne ivareta lånernes behov på en forsvarlig måte. Deichman har derfor i dag meddelt SIAN at møtet ikke kan holdes i våre lokaler.

Skal være trygt

Biblioteket er opptatt av å tilby et trygt sted for lånerne, også i meråpen tid der biblioteket ikke er betjent av våre ansatte. Det planlagte møtet skulle holdes i meråpen tid, og de siste dagers offentlige diskusjon har ført til at vi vurderer risikoen for uønskede hendelser og følelsen av utrygghet for våre lånere som høy, eksempelvis for eldre, ungdom, mennesker med minioritetsbakgrunn og barnefamilier. Deichman vurderer at disse ikke ønsker å benytte seg av biblioteket i tidsrommet SIAN har møte fordi det kan forventes uro og utrygge situasjoner.

Flertallet av lånerne, i denne meråpne tiden, prioriteres, og det planlagte møtet må derfor holdes i et annet lokale enn vårt.

Vår prinsipielle holdning står fast: Alle organisasjoner skal likebehandles når det gjelder forespørsler om bruk av biblioteket, det gjelder uavhengig av om biblioteket deler organisasjonens verdigrunnlag så lenge ytringer i bibliotekrommet er innenfor norsk lov.

Ansvar for lånerne

Biblioteksjefen understreker at avgjørelsen om å avlyse møtet ikke har vært enkel.

- Uansett hva jeg eller andre Deichman-ansatte måtte mene om SIAN, skal biblioteket skal være en åpen arena for demokrati og fri meningsutveksling. Samtidig har vi et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her. I denne situasjonen har vi kommet fram til at det siste hensynet må veie tyngst, sier Skansen. 

Emner

Kategorier


  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje.
  • Deichman: Deichman er etat for folkebibliotekene i Oslo kommune. Deichman består av 22 biblioteker over hele Oslo. Vi er Norges største og eldste folkebibliotek, grunnlagt i 1785. Et Deichman-bibliotek er et fristed for deg, uansett hvem du er. Her kan du lese, jobbe, slappe av, møte venner, eller bare være alene. Du kan låne fra vår samling på over en million bøker, filmer, cd-er og annet materiell. Det er gratis å bruke trådløst nett, PC-er og verktøy. Du betaler kun for papir og materialer når du skriver ut eller kopierer. Våre bibliotek er møteplasser hvor du kan oppleve eller arrangere alt fra konserter og tegneseriefestivaler til språkkurs og politiske debatter. Deichman vil bidra til et samfunn hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og eget liv. Uansett hvorfor du kommer hit, drar du herfra med noe.
  • Munchmuseet er et kunstmuseum i Oslo som inneholder Edvard Munchs etterlatte arbeider som han testamenterte til Oslo kommune i 1940. Museet åpnet dørene for publikum i 1963, hundre år etter maleren og grafikerens fødsel. Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo kommune omfattet rundt 1 100 malerier, 15 500 grafiske blad, 4 700 tegninger, samt seks skulpturer. I tillegg kom nesten 500 trykkplater, 2 240 bøker, notatbøker, dokumenter, fotografier, verktøy, rekvisita og møbler. Dette setter Munchmuseet i en særstilling internasjonalt, og åpner for spesialutstillinger i museet og en utstrakt internasjonal utstillingsvirksomhet.

Kontakter

Jørn Johansen

Jørn Johansen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør, Deichman Ekstern og internkommuniksjon, merkevare +47 90 09 72 50

Velkommen til Kulturbyen Oslo!

Kulturbyen Oslo er et felles presserom for de tre etatene i Oslo kommune, Kulturetaten, Deichman og Munchmuseet. Alle etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

Kulturbyen Oslo
Oslo Kommune FakturasentralenKoststed: 40452Postboks 6532 Etterstad
606 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom