Gå videre til innhold
Fra venstre Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling
Fra venstre Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling

Pressemelding -

Disse unge kunstnerne får stille ut på Vigelandmuseet i 2023

Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang er valgt ut til å stille ut på Eckbos Legat Jubileumsutstilling neste år. I løpet av utstillingsperioden i 2023 vil juryen velge ut én av kunstnerne som mottar et stipend på 200 000 kroner.

– Juryen mottok 109 søknader til vurdering og det er et antall vi er fornøyde med. For juryen har det vært en interessant og utfordrende oppgave å velge blant disse unge kunstnerskapene. De fire prosjektene vi har valgt står godt på egne ben, samtidig som de både utfordrer og supplerer hverandre. Som kunst kan man si at de appellerer både til det visuelle og intellektuelle hos oss som betraktere, akkurat slik god og viktig kunst skal gjøre, sier juryleder Jarle Strømodden.

Biografi om kunstnerne kan lastes ned her. 

Om prosjektene som skal stilles ut

Andrea Scholze

Prosjektet Scholze beskriver for Eckbos Legat Jubileumsutstilling inviterer oss inn i et habitat bebodd av apelignende skikkelser i menneskelige størrelser, med en stemning som lukter av urtid og som noe skurrer. Verksgruppen berører spørsmål om tid i et evolusjonistisk perspektiv: hva var før og hva er nå? Scholzes skikkelser kan opptre som bilder av oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner og spørsmål omkring vårt ambivalente forhold til naturen.

Ved å lage dem i en størrelse nær vår egen vil man kjenne deres nærvær sterkere på kroppen og rent fysisk i rommet. Noen skapninger vil interagere med hverandre, andre vil sitte for seg selv. Sammen er målet å skape stemning, bevegelse, komposisjon og tilstedeværelse i rommet, sier Scholze om sine skulpturer.

Einar Grinde

Grinde ble valgt med sitt utstillingsforslag Lånt hest må man snart stige av, med motiv basert på en gipsskulptur av Vigeland. Hans arbeid er av det dystopiske og sivilisasjonskritiske slaget, men rommer i sin flertydighet også humoristiske tilløp.

– Motivet er basert på en gipsskulptur av Vigeland. Rundt hesten, på gulvet, ligger flere hester [...]. De ligger forkrøplet på gulvet. Som om de har stoppet midt i et fall. De puster på samme måte, men i individuelle tempo. Alt litt ute av synkronitet. Et rom som aldri er helt det samme. Panelene på pidestallen er utsmykket med motiver hentet fra Vigelands relieffer. De avbilder en ung hest som sparker vekk små barn. En kamp som skulle vært lett for en ung hest, men som den i dette semifiksjonelle narrative tapte, sier Grinde i sin prosjektbeskrivelse.


Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong

Aasgaard og Armstrong har prosjektert The Grind, en scenisk totalinstallasjon som inviterer til refleksjon over det de selv beskriver som «de hyperkommodifiserte, massemedierte og prestasjonsdrevne forholdene vi lever under». Prosjektet er sammensatt og har innslag av kinetiske skulpturer, humor og satiriske element som salater laget av elastan og skumgummi, en espressofontene og voksduker som danneret lappeteppe av pop-up-reklamer i et skrivebordslandskap.

Kunstnerduoen har tidligere laget filmen og installasjonen Days (2020-2021). Filmen er en eksperimentell såpeopera som utforsker «husmor-tv» som fenomen, og hva som skjer når den såkalt lavkulturelle såpeoperaen blir omgjort til en kulturell produksjon i en kunstinstitusjon. Verket ble trukket frem som en av årets mest minneverdige utstillinger i 2020 i Kunstkritikk. Der står det at «dramaet som utspiller seg er komisk, men trist. Det gir et blikk på enkeltmenneskets streben i en verden som ikke har så mye å tilby lenger.»

Lin Wang
I beskrivelsen av sitt utstillingsprosjekt til Eckbos Legat Jubileumsstipend og utstilling, StillLife – Gaze from the East, skriver Wang at hun vil behandle stillebensmalerier ut i fra et moderne orientalsk perspektiv. Hun vil skape det hun beskriver som «en interaktiv kunstnerisk diskurs».

Still Life-serien er et storstilt prosjekt som ble igangsatt i 2019. Serien består av keramiske skulpturer som til sammen danner en omfangsrik installasjon. Prosjektet, som i den kommende utstillingen er tredelt og inkluderer performance, er inspirert av stillebensmaleriene i den nederlandske gullalderen. Wangs ambisjon er å belyse forskjellige aspekter ved Vesten og Østens felles historie.


Om Eckbos Legat
Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål, bl.a. kunst og kultur. Les mer om stipendet her. 

Om juryen:

Den kunstfaglige juryen består av Jarle Strømodden (juryleder), Ahmed Umar, Azar Alsharif, Kristine K. Wessel og Mona Gjessing.


Related links

Emner

Kategorier


Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Utfører veiledningsoppgaver for arrangement i kommunen og er kommunens arkivdepot organisert fra byarkivet. Stipendordninger til kulturfeltet forvaltes også av etaten. Etaten forvalter og administrere også Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, og administrerer utleie av atelier og lokaler fra etatens eiendomsmasse.
Etaten har Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene, Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken, Oslo biennalen og Oslo kulturnatt også i etatens portefølje.


  Kontakter

  Jørn Johansen

  Jørn Johansen

  Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør, Deichman Ekstern og internkommuniksjon, merkevare +47 900 97 250 deichman.no
  Stein Bjørnbekk

  Stein Bjørnbekk

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef, Kulturetaten 468 18 699
  Anders Røed

  Anders Røed

  Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver, Deichman Visuell identitet +47 951 42 627
  Anne-Line Aaslund

  Anne-Line Aaslund

  Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver, Kulturetaten +47 412 23 041
  Siv Meisingset

  Siv Meisingset

  Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91638912

  Relatert innhold

  Velkommen til Kulturbyen Oslo!

  Kulturbyen Oslo er et felles presserom for de tre etatene i Oslo kommune, Kulturetaten, Deichman og Munchmuseet. Alle etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

  Kulturbyen Oslo
  Oslo Kommune Fakturasentralen Koststed: 40452 Postboks 6532 Etterstad
  606 Oslo
  Norway
  Besøk våre andre nyhetsrom