Gå videre til innhold
Scenekunstneren Lisa Lie mottok kunstnerstipend «Diversestipend» for 2019. Foto: Vigdis Haugtrø, Trøndelag Teater.
Scenekunstneren Lisa Lie mottok kunstnerstipend «Diversestipend» for 2019. Foto: Vigdis Haugtrø, Trøndelag Teater.

Pressemelding -

​Mer penger i stipendpotten

Flere får nå kunst- og kulturstipendene fra kommunen. Potten er doblet på to år, til 3, 1 millioner kroner for 2020.

-Vi har økt potten, og vet det blir gode bidrag til kunst- og kulturprosjekter i hele byen og til økt internasjonal kulturutveksling fra og til Oslo, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Det er kunstnere innen alle kunstformer, kulturarbeidere og forskere som kan søke Oslo kommunes kunst- og kulturstipend. I fjor kom det inn 222 søknader, hvor 45 fikk tildelt stipendet nå for 2019. Nå som potten er doblet, vil kommunen nå enda flere med sitt bidrag fra neste år av. Det er seks ulike stipendtyper pengene blir fordelt på, med søkandsfrist 15. september 2019:

  • Diversestipend: 20 000–100 000 kr
  • Etableringsstipend (22–35 år): 20 000–100 000 kr
  • Internasjonal kunstnerutveksling: 30 000–75 000 kr
  • Munch- og Vigelandstipend: 100 000 kr
  • Kulturprofilstipend: 30 000–75 000 kr
  • Talentstipend (18–26 år): 10 000–25 000 kr

Kulturetaten ser i 2018 at de fleste søkerne er innen musikk, scenekunst og visuell kunst, og oppfordrer også andre som litteratur og kritikk, film, tverrkunstnerisk med mer til å søke. Og det er midler til prosjekter, reiser og etablering som er mest etterspurt.

-Stipendordningen til kommunen er kanskje ikke så kjent, og kan komme i skyggen av kulturrådets stipender. Men Oslo er en spennende by hvor kunstnere vil jobbe, utvikle seg og skape et mangfold av prosjekter i mange kulturuttrykk, til det beste for innbyggerne og tilreisende. Da må vi også legge til rette for kunstnerisk produksjon, sier kulturbyråden.

Internasjonal kunstnerutveksling

En viktig satsing er stipendet Internasjonal kunstnerutveksling. Det skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Vi vil ha flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo, og at Oslo-kunstnere gis mulighet til å bo og arbeide utenlands. Les mer her: www.oslo.kommune.no/stipend-til-internasjonal-kunstnerutveksling

Kulturprofil i 2020

Hvert år tildeler vi kulturprofilstipendet til en særskilt kulturpolitisk satsing. I 2019 var det Carl Nilssen-Love, Mette Karlsvik og Mimesis Heidi Dahlsveen som fikk dette. De har på hver sin måte, tatt initiativ til å lage scenekunst for ungdom. Årets kulturprofilstipend 2020 skal også gå til Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge. Les mer her: www.oslo.kommune.no/kulturprofilstipend

Støtte til reiser, prosjekter og etablering

Diversestipende til kommunen støtter prosjekter, materialer, reiser og studier, og gis fra 20.000 – 100.000,- kr. Les mer her www.oslo.kommune.no/diversestipend

Etableringsstipend har som formål å bidra til at yngre og hovedsakelig nyutdannede kunstnere i Oslo kan etablere seg. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Søkere må være i aldersgruppen 22 til 35 år. Les mer her: www.oslo.kommune.no/etableringsstipend

Munch- og Vigelandstipend

Munch og Vigeland er to viktige kunstnere det er viktig å vie mye forskning og formidling rundt. I 2019 feirer vi Gustav Vigeland 150 år. Filmkunstner Sara Eliassen fikk Vigelandsstipendet på 100.000,- i 2019. Det var for prosjektet «Vigeland/Riefenstahl», et kunstnerisk prosjekt der Eliassen vil bruke tre av Gustav Vigelands skulpturer i en serie filmede vignetter som skal vises på offentlige skjermer i Oslos bybilde. Stipendene i denne ordningen for 2020 går til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger. Les mer her: www.oslo.kommune.no/munch-og-vigelandstipend

Talentstipend

I 2019 fikk musiker Sivert Runhovde Sivertsen og filmkunstner Camilla Borud Strandhagen talentstipendet på 25.000,- hver. Dette stipendet kan søkes av unge kunstnertalenter mellom 18 og 26 år, innenfor alle kunstformer.

www.oslo.kommune.no/talentstipend

Foto: 

Lisa Lie, Trøndelag teater, Vigdis Haugtrø

Rina Mariann hansen, CF-Wesenberg/kolonihaven

Emner

Regioner


  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. 
  • Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, Oslo kulturskole og økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er endel av etatens portefølje.

Pressekontakt

Kjersti Tubaas

Kjersti Tubaas

Pressekontakt Kommunikasjonssjef, Kulturetaten Ekstern og intern kommunikasjon i etaten 924 42 884

Relaterte nyheter