Gå videre til innhold
Kulturbyråden opplever kunstverket Inmeridiem i Deichman Bjørvika. Foto: Jørgen Rist Holmen
Kulturbyråden opplever kunstverket Inmeridiem i Deichman Bjørvika. Foto: Jørgen Rist Holmen

Pressemelding -

Opplev denne kunsten i Deichman Bjørvika nå

Når du besøker det nye hovedbiblioteket i Bjørvika kan du oppleve mange flotte kunstverk og utstillinger. Her finnes det både temporære og permanente verk. Du har kanskje allerede opplevd neonlysverket BRAINSTORM som du møter i inngangspartiet, eller tittet gjennom granittskulpturen Skapning fra Iddefjord som står utenfor biblioteket?

Fra og med i dag kan du også oppleve et nytt verk: Inmeridiem av kunstner Pedro Gómez-Egaña. En gang i døgnet over et helt år vil en glasskule bevege seg fra taket på Deichman og ned i hånden til en heldig publikummer. Det tids- og stedsspesifikke verket består av en stein fra Akerselva som settes inn i en seremoniell ramme. 

– Vi vil at kunsten skal være der folk lever livet sitt. I Oslo omgir vi oss med kunst i hverdagen hele tiden, og det er kjempeviktig at gode kunstopplevelser er tilgjengelig for alle. Derfor er det så bra at Deichman satser på kunst i sitt hovedbibliotek som blir besøkt av så mange forskjellige folk. Dette verket inviterer også publikum inn på en unik måte – både de som er så heldige å få ta imot kulen, men også alle rundt som får det med seg, sier Omar S. Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Her kan man melde seg på. Det legges ut nye billetter hver måned.

Biblioteksjef Knut Skansen, kunstner Pedro Gómez-Egaña, kulturbyråd Omar Samy Gamal og kurator Marianne Zamecznik. Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten.


Trekker linjer mellom byen, biblioteket og Akerselva

Steinen som er hentet fra Akerselva driver fortellingen i dette verket. 

– Enhver stein fra Akerselva bærer i seg mange elementer og ting den er berørt av. Som industrihistorie, kanskje narkotika, rester etter dyr og forurensing. Akerselva har dødd og blitt vekket til live flere ganger på grunn av klorutslipp. Det er mye historie tilstede i den steinen, sier kunstneren Pedro Gómez-Egaña, og forteller om hva han prøver å få frem med dette prosjektet:

– Biblioteket ligger ved et møtepunkt: Akerselva skiller øst og vest, og Deichman ligger ved elvas utløp der den går over i fjorden. Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot biblioteket som sted for kunnskap; kunnskap er ikke bare noe du får gjennom lesing, men det er også noe du sanser, og elven bærer i seg mye kunnskap.

Pedro Gómez-Egaña forbereder byråden på opplevelsen. Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten.

Kunst som en naturlig del av tilbudet i biblioteket

I forbindelse med byggingen av Deichman Bjørvika lyste Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten, ut oppdrag om midlertidige kunstprosjekter, i tillegg til det permanente i bibliotekets inngangsparti. I alt seks kunstnere ble invitert til å bidra med forslag til kunstverk med fokus på temaer som globalisering, kunnskapsproduksjon, teknologi, miljø, og kunstens samfunnsmessige rolle, blant annet.

– Vi gleder oss til å vise frem Pedro Gómez-Egaña sitt verk i Deichman Bjørvika. Det nye hovedbiblioteket har siden etableringen jobbet for at kunst skal være en naturlig del av tilbudet vårt og vekke nysgjerrighet og refleksjon. Dette kunstverket skal være tilgjengelig i biblioteket i ett år og vi tror det vil begeistre og overraske bibliotekets lånere, sier Merete Lie, jurymedlem og avdelingsdirektør hovedbibliotek Deichman Bjørvika.

Verket åpner 22. september, varer i 365 dager, og blir en eksklusiv opplevelse for noen heldige få. Første og siste dag for å oppleve verket er høstjevndøgn, en av to dager i året da natt og dag er like lange. Verket er gratis og åpent for alle gjennom påmelding, men det er bare en som kan oppleve det per dag.

Her er et knippe andre kunstverk du kan oppleve i Deichman Bjørvika

  • Lars Ramberg: BRAINSTORM i taket ved inngangspartiet i 1. etasje

Foto: Werner Zellien

Kunstverket BRAINSTORM er spesielt utviklet for biblioteket. Det forholder seg kontekstuelt til det fysiske stedet og til Deichman som kunnskapsinstitusjon. Deichmans historie og framtid er tydelig både i formen og i tittelen. Verket er ment å gi både brukere og besøkende en fascinerende opplevelse; Lys og opplysning henger sammen både fysisk og metaforisk som et tegn på intellektuell og spirituell våkenhet.

Kunstverket flyter mellom himlingen og gulvet og visualiserer koblinger, mellom mennesker, mellom tanker, mellom steder og mellom kulturer, som en informasjonssky. Kunstverket er et energisk nett av lysende neonrør, og et bilde på dagens teknologi hvor lys brukes til å sende og motta informasjon med lysets hastighet. Deichman, en møteplass for kunnskap og informasjon blir tydeliggjort og forsterket gjennom kunstverket.

  • Kiyoshi Yamamoto: Huaca Prieta & Vera Cruz i 5. etasje

Kiyoshi Yamamoto har laget dette verket spesielt for Deichman Bjørvika. Det består av to deler: det ene henger i åpningen fra 5. etasje, og det andre dekker noen av 5. etasjes karakteristiske vinduer.

Foto: Øystein Thorvaldsen

Verket tar utgangspunkt i fargene Indigo og Kochenille-lusrød farge. Det eldste indigo-fargede stoffet ble funnet i Huaca Prieta i Nord-Peru, for omtrent 6200 år siden. Indigo representerer skjønnhet, mystikk og visdom, og fargen er en metafor for himmelen. Kunstneren har ønsket å «bygge himmel i et stort, arkitektonisk rom». Fargen brukt i silketrykket som dekker vinduet er Kochenille-lusrød. Under den spanske erobringstiden var kochenille-lus en av de mest verdifulle varene som ble eksportert til Europa, Afrika og Asia.

  • Simone Hooymans: Talking plants i 2. etasje

Simone Hooymans er en nederlandsk kunstner bosatt i Hardanger. Talking Plants er et videoverk laget spesielt til åpningen av biblioteket. Videoinstallasjonen viser en fiktiv botanisk verden med et lydbilde satt sammen av tolv utvalgte nasjonale og internasjonale musikere. Miljøet vi møter i videoverket er også gjengitt i tapet som dekker begge sider av nisjen.

Foto: Øystein Thorvaldsen

  • Tori Wrånes: KAKA i 3. etasje

Kaka har en toveis funksjon og kan fungere både som scene og som tribune. Dette er typisk for Wrånes arbeider, at en og samme ting har to muligheter. Wrånes er internasjonalt kjent for sine spektakulære performancer, hvor hun gjerne synger iført trollske kostymer hengende fra taket. Hun tar i bruk ytterpunkter og motsetninger og beveger seg høyt og lavt med livet som innsats. Kaka er laget i samarbeid med Nasjonalmuseet, Nationaltheateret og Bein Arkitekter

Foto: Øystein Thorvaldsen

  • John Raustein: Uten tittel (juvel #2 - #6) i 4. etasje

John Raustein er en Oslobasert tekstilkunstner. Hans arbeider handler om å plutselig huske noe som man ikke visste var glemt. Han søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro.

Tekstil bilder og former trer gradvis frem. Det føles som en litt for klam klem, som et utpust som kommer litt for sent, eller et bilde på netthinnen du aldri blir kvitt.

Foto: Øystein Thorvaldsen

  • Martin Puryear: Skapning fra Iddefjord utenfor biblioteket

Puryears skulptur er laget av grå granitt fra Iddefjorden, den samme steinen som ble brukt av Gustav Vigeland for monolitten i Vigelandsparken. Den syv-meter høye skulpturen er plassert på motsatt side av vannspeilet foran biblioteket. Skulpturen har en arkaisk form, som et vesen man både kan betrakte og gå igjennom. Skulpturen er gitt som gave til Oslo fra Sparebankstiftelsen DNB. Den inngår nå i Oslo kommunes kunstsamling og i Skulpturstopp.

Foto: Carsten Aniksdal, Skulpturstopp

Fullstendig oversikt over de temporære kunstverkene i biblioteket.

Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning

0,4 prosent av Oslo kommunes totale investeringsbudsjett avsettes årlig til kunst gjennom Oslo kommunes kunstordning. Kunstordningen administreres av Oslo kommunes kunstsamling, organisert som en fagavdeling i Kulturetaten. I tillegg til permanente kunstprosjekter finansierer kunstordningen også innkjøp til kunstsamlingen, og midlertidige kunstprosjekter i offentlig rom. 

Related links

Emner

Kategorier


  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Utfører veiledningsoppgaver for arrangement i kommunen og er kommunens arkivdepot organisert fra byarkivet. Stipendordninger til kulturfeltet forvaltes også av etaten. Etaten forvalter og administrere også Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, og administrerer utleie av atelier og lokaler fra etatens eiendomsmasse. Etaten har Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene, Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken, Oslo biennalen og Oslo kulturnatt også i etatens portefølje.
  • Deichman: Deichman er etat for folkebibliotekene i Oslo kommune. Deichman består av 22 biblioteker over hele Oslo. Vi er Norges største og eldste folkebibliotek, grunnlagt i 1785. Et Deichman-bibliotek er et fristed for deg, uansett hvem du er. Her kan du lese, jobbe, slappe av, møte venner, eller bare være alene. Du kan låne fra vår samling på over en million bøker, filmer, cd-er og annet materiell. Det er gratis å bruke trådløst nett, PC-er og verktøy. Du betaler kun for papir og materialer når du skriver ut eller kopierer. Våre bibliotek er møteplasser hvor du kan oppleve eller arrangere alt fra konserter og tegneseriefestivaler til språkkurs og politiske debatter. Deichman vil bidra til et samfunn hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og eget liv. Uansett hvorfor du kommer hit, drar du herfra med noe.


Kontakter

Jørn Johansen

Jørn Johansen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør, Deichman Ekstern og internkommuniksjon, merkevare +47 90 09 72 50
Merete Lie

Merete Lie

Pressekontakt Biblioteksjef Deichman +47 922 22 553
Stein Bjørnbekk

Stein Bjørnbekk

Pressekontakt Kommunikasjonssjef, Kulturetaten 468 18 699
Kirsti Ellefsen

Kirsti Ellefsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver, Deichman Presse +47 92433277
Anne-Line Aaslund

Anne-Line Aaslund

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver, Kulturetaten +47 412 23 041
Nedim Dizdarevic

Nedim Dizdarevic

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 97756044

Relatert innhold

Velkommen til Kulturbyen Oslo!

Kulturbyen Oslo er et felles presserom for de tre etatene i Oslo kommune, Kulturetaten, Deichman og Munchmuseet. Alle etatene er underlagt Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet.

Kulturbyen Oslo
Oslo Kommune FakturasentralenKoststed: 40452Postboks 6532 Etterstad
606 Oslo
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom