This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Popsenteret på Schous kulturbryggeri.
Popsenteret på Schous kulturbryggeri.

Pressemelding -

​Pop-senteret og Vigeland-museet stenger. Byarkivet reduserer åpningstider.

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset gjør vi også tiltak for flere av våre publikumsvirksomheter.

Pop-senteret stenger

Kommende arrangementer, omvisninger og generelt besøk til museet innstilles fra i dag. Det samme gjelder bookede kundearrangementer og events. Alle som har bestilt omvisning og arrangementer, artister og samarbeidspartnere vil bli kontaktet via e-post/SMS.

Vigeland-museet stenger

Vigeland-museet stenger fra 12. mars og ut uken. Vi foretar en ny vurdering av situasjonen mandag 16. mars. Alle omvisninger, kurs, foredrag etc. i perioden 12. mars - 29. mars er avlyst eller utsatt. Vi vil holde publikum orientert etter hvert som situasjonen er mer avklart.

Byarkivet stenger lesesal

Oslo byarkiv lesesal med veiledning i slektsgransking stenges inntil videre. 

Related links

Emner  • Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Etaten forvalter økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, mediestøtte, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv. Oslo byarkiv, Popsenteret, Øvingshotellet, Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer, Oslo kulturnatt, arrangementskontoret og Oslo kulturskole er også i etatens portefølje.
Pressekontakt