News -

Den digitale revolusjonen innen inspeksjon av strømnett

Tradisjonell inspeksjon av høyspentnettet

Frem til nå har nettselskaper vanligvis benyttet helikoptre for å inspisere strømnettet. Noen selskaper bruker også mannskaper som foretar inspeksjoner til fots. I begge tilfeller er en avhengig av den enkelte inspektørs subjektive vurdering og fotodokumentasjon av defekter som han eller hun kan observere ute i felten. Det kan være lett å overse feil sett fra bakken. Når inspeksjon foretas fra helikopter, skal inspektøren ta tusenvis av bilder fra en viss avstand, samtidig som han skal lete etter feil. Det er ingen lett oppgave og gjør at kritiske feil kan bli oversett. Dermed vil begge disse metodene utgjøre en risiko for å overse feil som senere kan føre til strømbrudd - til ulempe og skade for forbrukerne.

Manglende samsvar i datagrunnlaget

Siden ingen mennesker er like, er det ingen overraskelse at data innsamlet av to forskjellige inspektører vil være ulike. Nettselskaper kan fortelle om problemer som er registrert ett år, som ikke ble observert året etter selv om vedlikehold ikke var utført i mellomtiden. På den annen side kan manglende samsvar i datagrunnlaget medføre at teknikere skifter ut komponenter som ikke trengs å skiftes ut. Dette er ikke bare ineffektivt, men også unødvendig dyrt. Data innsamlet fra helikopter sendes gjerne til en tredjepart for prosessering, og det kan ta flere måneder før strømleverandøren får dem tilbake. På det tidspunktet kan feilen allerede være ordnet, eller den kan ha blitt verre.

Droner for forandring

Nå er det mulig å inspisere høyspentnettet ved hjelp av en tredje metode: bruk av autonome droner. Til forskjell fra helikopter, drives droner av batterier. De gir også mer pålitelig informasjon. KVS Technologies’ autonome droner kan fly en på forhånd oppsatt rute og samle data fra alle deler av høyspentlinjen på samme måte, år etter år. I stedet for å ta tusenvis av bilder, kan dronen foreta observasjon av bare det som det er behov for. Data fra KVS Technologies er tilgjengelig i sann-tid i en skybasert lagringsløsning, automatisk tagget til de korrekte mastene, og organisert på en strukturert måte. 

Da og nå: Disse bildene ble tatt på eksakt samme sted av KVS Technologies’ autonome droner, med fem måneders mellomrom.

Når en har et fullstendig datasett over hele høyspentnettet som kan sammenlignes år for år, har strømleverandøren mulighet for å overvåke tilstanden på nettet over tid. Kritiske feil kan rettes i tide, slik at nedetiden for forbrukerne reduseres. Strømleverandøren får et bedre grunnlag for å vurdere når reparasjoner og utskifting av deler bør foretas. Komponenter kan skiftes etter hvor fort slitasje utvikler seg, i stedet for etter en enkelt observasjon i feltet. Det kan redusere kostnadene betydelig. I tillegg hjelper sanntidsinformasjon fra droner mannskaper å finne igjen steder for reparasjon ved første forsøk.

Sikkerhet i høysetet

Den raske teknologiske utviklingen innen droneindustrien gjør at dronene har mye lengre rekkevidde enn tidligere og er mer anvendelige enn før. Droner har muligheten til å revolusjonere måten høyspentnettet blir inspisert på. Sammenlignet med de tradisjonelle metodene er inspeksjon med droner mye mer presis. De autonome dronene med sin digitaliserte datainnsamling utføres med nærmest kirurgisk presisjon. Dette kommer vedlikeholds-mannskapene til gode og er bra for også deres helse, miljø og sikkerhet. Og da er det vel ingen tvil om hva som er det beste valget for å inspisere høyspentnettets tilstand og sikkerhet.

Topics

  • Technology, general

Contacts

Angeline Tse

Press contact Communications Manager +47 902 13 725

Related content