SÆRAVTALEN: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd

Pressemeldinger   •   nov 01, 2020 16:28 CET

- Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen.

SÆRAVTALEN: Leger i syv nye kommuner tas ut i streik

Pressemeldinger   •   okt 27, 2020 10:00 CET

Legestreiken trappes opp i dag. – KS har i mange år avvist enhver avtaleløsning som reduserer arbeidsbelastningen for legevaktleger, sier president Marit Hermansen.

SÆRAVTALEN: Leger i fem byer tas ut i streik

Pressemeldinger   •   okt 21, 2020 10:30 CEST

Legeforeningen varsler at leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag 26. oktober.

Bred støtte til Gjør kloke valg

Pressemeldinger   •   okt 19, 2020 10:20 CEST

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. To år etter kampanjens lansering, har en rekke profesjonsforeninger blitt med på laget.

Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely som ble lansert i USA i 2012. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen og i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Nå har også Den norske tannlegeforening, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Optikerforbund, Jordmorforbundet - NSF, Helsesykepleiere - NSF og Norges Farmaceutiske Forening sluttet seg til kampanjen.

– Vi er veldig glade for at vi har fått så mange profesjonsforeninger med i kampen mot overdiagnostikk og overbehandling. Tverrfaglighet er et viktig prinsipp for kampanjen, og nå er det bred enighet om at «mer er ikke alltid bedre». Overdiagnostikk og overbehandling er ikke bare unødvendig, men det kan også være skadelige for pasientene, sier Ketil Størdal, nasjonal talsperson for Gjør kloke valg.

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling.

– Tannlegeforeningen og en rekke fagmedisinske foreninger i Legeforeningen har allerede laget anbefalinger om tester, prosedyrer og behandling som bør unngås. I høst lanserer Gjør kloke valg nye anbefalinger fra optikere, farmasøyter, kiropraktorer og jordmødre.

Det er også laget anbefalinger rettet mot pasienter som man kan finne på nettsidene våre, sier Størdal, og legger til:

– Anbefalingene og pasientspørsmålene skal gjøre det lettere å dele medisinsk usikkerhet med pasienten på en måte som øker tilliten mellom pasient og behandler, og dermed økes kvaliteten på arbeidet. 

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Les mer »

Brudd i mekling om særavtalen

Pressemeldinger   •   okt 15, 2020 01:41 CEST

- Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president Marit Hermansen.

Statsbudsjettet: Nødvendig å satse på helse

Pressemeldinger   •   okt 07, 2020 11:52 CEST

– Koronakrisen har satt helsetjenesten på en krevende prøve. Det er derfor helt nødvendig med en tydelig helseprofil i statsbudsjettet. Nå er det på høy tid med et varig taktskifte, sier president Marit Hermansen.

Brudd i legevaktforhandlinger - Uansvarlig av KS

Pressemeldinger   •   sep 16, 2020 06:15 CEST

– Legevaktleger blir pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning som svekker rekrutteringen til både fastlegeordningen og legevakten. At KS avviser løsninger som sikrer en levelig arbeidstid, er alvorlig, sier president Marit Hermansen.

SÆRAVTALEN: Nei til ubegrenset legevakt

Pressemeldinger   •   sep 03, 2020 13:41 CEST

- Situasjonen i fastlegeordningen krever at vi får kontroll over den store arbeidsbelastningen legevakt utgjør for våre medlemmer, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen støtter anbefalingen om bruk av munnbind

Pressemeldinger   •   aug 14, 2020 14:49 CEST

– Vi støtter myndighetenes anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner for å minske smittespredning av koronaviruset, sier president Marit Hermansen.

– Fire av ti vil satse mer på helse

Pressemeldinger   •   mai 12, 2020 19:29 CEST

Konsekvensene av covid-19 og lav oljepris har snudd norsk økonomi på hodet, noe som innebærer tøffe omprioriteringer. – 2020 er et unntaksår for hele samfunnet, og koronaviruset har tydeliggjort behovet for en sterk helsetjeneste, sier president Marit Hermansen.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • knhputzi.bfkrariatnyendj@lwpegaeefliorcsenwcinpzgeaun.vrnorp
 • 98 04 79 51

 • Pressekontakt
 • Fagsjef, kommunikasjon
 • daxcniqcelct.wcaaeokrnuceszy@lsgegxqefokorvtenceinvygetin.ccnovi
 • 90 60 81 34

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • viqqldjse.lzbawsugcdstnvo@njlemfgefjfoxcrehpniqungqyengk.nbzoat
 • 97 55 11 36

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • tommr.gjmauertlhinvn.njeildmseoan@itlezhgesxfocerelrniusngxeenaq.ninovy
 • 98 03 69 22

Om Den norske legeforening

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 31 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Adresse

 • Den norske legeforening
 • Kirkegata 25
 • 0153 Oslo
 • Norway
 • Vår nettside