Skip to main content

KS avviser utvikling av fastlegenes rammeavtale

Pressemelding   •   aug 27, 2019 08:58 CEST

Ingen enighet om rammeavtalen for fastlegene. - Beklagelig, sier president Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

KS og Legeforeningen har ikke lyktes å komme til enighet i forhandlinger om rammeavtalen for fastlegeordningen.

- Det er beklagelig at KS har avvist viktige utviklingstiltak for en fastlegeordning i krise, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen sa i fjor høst opp rammeavtalen for fastlegeordningen i KS. Partene forhandlet avtalen parallelt med normaltariffoppgjøret. Det lot seg ikke gjøre å komme til enighet før sommeren, og partene ble enige om å fortsette forhandlingene i august.

Etter flere krevende forhandlingsmøter, ble det mandag 26. august klart at det ikke lar seg gjøre å komme til enighet om en ny avtale.

Avtalen forlenget med ett år

Partene er enige om å forlenge rammeavtalen ett år. Årsaken til at Legeforeningen valgte dette, er det pågående utredningsarbeidet av fastlegeordningen: Den kommende evalueringen av og handlingsplanen for ordningen. Det sentrale trepartssamarbeidet er en påvirkningsmulighet i dette arbeidet.

Avviste avtale om ny spesialistutdanning

Blant de utviklingstiltakene Legeforeningen krevde var å få på plass en avtale om den nye spesialistutdanningen for allmennleger. Gode og forutsigbare utdanningsløp ville vært et sentralt virkemiddel for å rekruttere nye leger inn i fastlegeordningen.

Nå står ordningen i en situasjon der krav om å sette veiledning og supervisjon i system, er avvist. En nasjonal utdanningsreform blir ikke fulgt opp fra KS sentralt. Resultatet er at legene blir henvist til å inngå avtaler med hver enkelt kommune.

- KS hindrer viktig utvikling av fastlegeordningen, og begrunner dette med kommunens manglende finansiering på et område hvor de har et lovfestet sørge for-ansvar, sier Hermansen.

En aktiv avtaleutvikling som fremmer næringsdrift er et viktig virkemiddel for en fremtidsrettet fastlegeordning. Skal man lykkes med dette, må begge parter ha nødvendig mandat og fullmakter.

- Dagens krise krever handling, ikke fortsatt ansvarsfraskrivelse, sier leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren.

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.