Gå videre til innhold
Rapporten fra Menon Economics viser at utfordringene blir stadig større. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Rapporten fra Menon Economics viser at utfordringene blir stadig større. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pressemelding -

Ny rapport slår fast store utfordringer i fastlegeordningen

– Det er helt avgjørende at den nye regjeringen har forpliktet seg til å innføre strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Tilstandsrapporten viser at problemene blir stadig større.

Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.

En fersk tilstandsrapport fra Menon Economics, Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?, avdekker den alvorlige utviklingen:

  • Arbeidspresset i fastlegeordningen har økt dramatisk. Fastlegene jobber nær 60 timer i uken i snitt
  • Fastlegene behandler samtidig færre pasienter på samme tid, grunnet et stadig mer komplekst sykdomsbilde
  • Allerede i dag har Norge et underskudd på 1000 fastleger om vi skal sikre pasientene en bærekraftig tjeneste og fastlegene en forsvarlig arbeidsuke

Fastlegeordningens framtid i spill

Stortinget slo i fjor enstemmig fast at fastlegetjenesten må gjennom en grundig evaluering. Ordningen har ikke blitt evaluert siden den ble innført i 2001.

- Regjeringen har et veldig viktig arbeid foran seg. Denne tilstandsrapporten gir oss den nødvendige innsikten vi trenger, når vi skal meisle ut tiltak, sier Øren. Han slår fast at det må strakstiltak til for å berge fastlegeordningens framtid.

I Granavolden-plattformen forplikter den nye regjeringen seg til å "Evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt".

- Fastlegeordningen står midt i en eskalerende krise. Derfor er det veldig positivt at politikerne garanterer at krisen skal bekjempes med konkrete tiltak, sier Øren.

KLIKK HER: Rapporten "Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?", utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen.

Emner

Kategorier


Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Pressekontakt

Knut E. Braaten

Knut E. Braaten

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 98 04 79 51
Daniel Wærnes

Daniel Wærnes

Pressekontakt Fagsjef, kommunikasjon 90 60 81 34
Vilde Baugstø

Vilde Baugstø

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97 55 11 36
Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 98 03 69 22
Troy Gulbrandsen

Troy Gulbrandsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 41 42 33 50
Andreas Haslegaard

Andreas Haslegaard

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 06 87 00

For alle leger, hele livet

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 38 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 95 prosent av alle yrkesaktive leger i Norge. Våre medlemmer har et unikt, trippelt medlemskap. De er medlem i en yrkesforening, en fagmedisinsk forening og en lokal forening. Legeforeningen er landets eneste komplette profesjonsforening. Vi tar vare på legene gjennom hele livet, enten de er studenter, yrkesaktive eller pensjonister.

Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for legene og faget de brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet. Fellesskapet gjør oss sterkere.

Den norske legeforening
Kirkegata 25
0158 Oslo
Norway