Gå videre til innhold
Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (Høyre) og Trine Skei Grande (Venstre) samlet under regjeringsforhandlingene på Granavolden. Foto: Høyre
Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (Høyre) og Trine Skei Grande (Venstre) samlet under regjeringsforhandlingene på Granavolden. Foto: Høyre

Pressemelding -

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

Tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger, flere LIS1-stillinger og stedlig ledelse i sykehus, er noe av det de fire regjeringspartiene nå er blitt enige om.

Venstre, KrF, Høyre og Frp ble torsdag 17. januar enige om en ny regjeringsplattform. I erklæringen ligger det flere tydelige satsinger på helse- og omsorgsfeltet. Det gleder president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

- Denne regjeringserklæringen er mer forpliktende på helse enn Jeløya-plattformen. Det er utelukkende positivt, sier Hermansen.

- Forventer fullt trykk 

I regjeringsplattformen vil den den nye fireparti-regjeringen:

  • Forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet. Evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt
  • Øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten
  • At nasjonal helse- og sykehusplan skal inneholde en helhetlig beskrivelse av investeringsplanen for sykehusene
  • Sikre stedlig ledelse i sykehusene
  • Ha samhandling mellom kommunene og sykehusene som et av hovedtemaene i neste nasjonale helse- og sykehusplan

- At regjeringen forplikter seg til å sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt, er svært viktig. Her vet vi mye om hva som bør gjøres – og vi forventer at regjeringen har fullt trykk på dette fremover. Det er viktig at man ikke bare skyver ansvaret over til en handlingsplan. Konkrete tiltak som de unge har tro på er viktig. Det må skapes fornyet håp, sier Hermansen.

Hun trekker også frem regjeringens løfte om flere LIS1-stillinger som veldig positivt.

- Å øke antall LIS1-stillinger har vært en viktig sak for Legeforeningen. Vi har krevd 200 flere LIS1-stillinger for å dekke behovet for spesialister. Nå må regjeringen komme med en økning som monner.

Viktig gjennomslagLegeforeningen har lenge jobbet for at en nasjonal helse- og sykehusplan også bør være en investeringsplan. Signalene fra regjeringen på dette området, er dermed et skritt i riktig retning, påpeker Hermansen. Hun legger til:

- Regjeringen forplikter seg også til å sikre stedlig ledelse i sykehusene. Dette er avgjørende for god drift og utvikling. Stedlig ledelse var en del av forrige sykehusplan, men har dessverre ikke blitt fulgt opp godt nok. Det er derfor gledelig at regjeringen nå presiserer dette, sier Hermansen.

Også på folkehelseområdet har regjeringen nedfelt flere viktige punkter: En ny tobakksstrategi, økt fysisk aktivitet i skolen og at Norge skal være en aktiv pådriver i arbeidet mot antibiotikaresistens er noen av forpliktelsene.

Related links

Emner

Kategorier


Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Pressekontakt

Knut E. Braaten

Knut E. Braaten

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 98 04 79 51
Daniel Wærnes

Daniel Wærnes

Pressekontakt Fagsjef, kommunikasjon 90 60 81 34
Vilde Baugstø

Vilde Baugstø

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97 55 11 36
Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 98 03 69 22
Troy Gulbrandsen

Troy Gulbrandsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 41 42 33 50
Andreas Haslegaard

Andreas Haslegaard

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 06 87 00

For alle leger, hele livet

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 38 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 95 prosent av alle yrkesaktive leger i Norge. Våre medlemmer har et unikt, trippelt medlemskap. De er medlem i en yrkesforening, en fagmedisinsk forening og en lokal forening. Legeforeningen er landets eneste komplette profesjonsforening. Vi tar vare på legene gjennom hele livet, enten de er studenter, yrkesaktive eller pensjonister.

Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for legene og faget de brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet. Fellesskapet gjør oss sterkere.

Den norske legeforening
Kirkegata 25
0158 Oslo
Norway