Gå videre til innhold
Den årlige sykehustalen ble avholdt på Store Auditorium på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen
Den årlige sykehustalen ble avholdt på Store Auditorium på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Pressemelding -

Sykehustalen 2019: Forventer kortere ventetider i rus og psykiatri

Legeforeningen støtter helseministerens mål, men etterlyser samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

I sin årlige tale til sykehusene, holdt helse- og omsorgsminister Bent Høie fast på samme styringsmål som tidligere: Unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Nytt av året var nye mål for ventetider for psykiatri og rus. Høie forklarte at målene for 2019 er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern for voksne. Det vil være en nedgang på to dager.

- Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge skal være under 40 dager. Det vil være en nedgang på ti dager. Innen rusbehandling er ventetiden i dag på 35 dager. Målet er at vi skal ligge under dette nivået i 2019, sa ministeren.

Vil redusere unødvendig kirurgi

Høie ønsket også at sykehusene skulle fase ut kirurgiske inngrep som ikke har dokumentert effekt. Totalt gjelder det 17 inngrep, herunder snorkeoperasjon, en type kneoperasjon og åreknuteoperasjon.

- Å utsette en pasient for en operasjon som har liten eller ingen effekt, betyr at vi utsetter mange pasienter for unødvendig behandling, og dermed unødvendig risiko for skade, sa Høie.

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, er glad for at Høie fokuserer på å få ned unødvendige inngrep.

- Legeforeningen og fagmiljøene har selv tatt initiativ til Kloke valg-kampanjen, der målet er å få ned overbehandling og overdiagnostisering. Det er avgjørende at fagmiljøene selv eier løsningene for å unngå både unødvendig behandling og overbehandling. Vi er enig med helseministeren i at dette må bygges på dokumentasjon og bred faglig enighet, sier Hermansen.

Trenger friske midler

Hermansen påpeker at initiativet til kortere ventetider i rus og psykiatri er godt, men at det blir vanskelig når friske midler til sykehusene ikke hører med.

- Sykehusenes handlingsrom har krympet i de siste statsbudsjettene. Sykehusene kutter i årsverk, sykehussenger og avdelinger. Samtidig pålegges sykehusene ostehøvelkutt og må ta regningen for nye legemidler, sier Hermansen og understreker:

- Skal sykehusene klare å levere på forventningene, må bli bedre samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Emner

Kategorier


Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.


Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Pressekontakt

Knut E. Braaten

Knut E. Braaten

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 98 04 79 51
Daniel Wærnes

Daniel Wærnes

Pressekontakt Fagsjef, kommunikasjon 90 60 81 34
Vilde Baugstø

Vilde Baugstø

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97 55 11 36
Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 98 03 69 22
Troy Gulbrandsen

Troy Gulbrandsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 41 42 33 50
Andreas Haslegaard

Andreas Haslegaard

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 06 87 00

For alle leger, hele livet

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 38 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 95 prosent av alle yrkesaktive leger i Norge. Våre medlemmer har et unikt, trippelt medlemskap. De er medlem i en yrkesforening, en fagmedisinsk forening og en lokal forening. Legeforeningen er landets eneste komplette profesjonsforening. Vi tar vare på legene gjennom hele livet, enten de er studenter, yrkesaktive eller pensjonister.

Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for legene og faget de brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet. Fellesskapet gjør oss sterkere.

Den norske legeforening
Kirkegata 25
0158 Oslo
Norway