Gå videre til innhold
Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over resultatet for 2020. Foto: Erik Burås
Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over resultatet for 2020. Foto: Erik Burås

Pressemelding -

Enorm forbedring og rekordresultat for Multiconsult i 2020

Multiconsult viser til et resultat for 2020 på 371 millioner kroner og en EBIT-margin på 10,1 prosent. Dette er det beste resultatet i selskapets historie og mer enn en tredobling av resultatet i 2019. Selskapet kan også vise til et solid siste kvartal og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av året.

Resultatet for året er 401,0 millioner kroner, tilvarende en EBIT-margin på 11,1 prosent dersom man ser bort fra restruktureringskostnader som følge av selskapets forbedringsprogram.

- Jeg er stolt over hvordan vi har gjennomført snuoperasjonen vi startet på høsten 2019. Vi har sagt at det er i 2020 det skal skje. Jeg er dyktig imponert over den innsatsen som er lagt ned og den dedikasjonen både medarbeidere og ledere har vist for at selskapet skulle lykkes. Nå er vi i en fantastisk posisjon til å utvikle selskapet videre, sier konsernsjef Grethe Bergly.

I desember valgte selskapet å gi alle medarbeidere en ekstraordinær bonus for sterkt engasjement i et utfordrende år og deres bidrag til snuoperasjonen.

Solid fjerde kvartal
Netto omsetning i fjerde kvartal var på 967,1 millioner kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Selskapet kan vise til en kraftig forbedring siste kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Resultatet er på 83,0 millioner kroner mot 8,7 millioner kroner i 2019. Dette gir en EBIT-margin på 8,7 prosent mot 1,0 i 2019. Netto omsetning av på 967,1 millioner kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Stabilt bra gjennom hele 2020
Multiconsult har levert solide resultater gjennom hele 2020 som følge av omsetningsvekst, høy debitering, gode prosjektleveranser og markant lønnsomhetsforbedring. Årsresultatet er også positivt påvirket av reduserte driftsutgifter som følge selskapets forbedringsprogram, nextLEVEL, samt reduserte kostnader som følge av Covid-19. Godt salg gjennom hele 2020 har medført at selskapet går ut av 2020 med den høyeste ordrereserven i selskapets historie.

- Vi var spente på hvordan utviklingen ville bli når Covid-19 traff oss hardt i mars. Jeg er veldig fornøyd med at vi har klart å holde en stabilt god drift gjennom året og at vi kan presentere et rekordresultat. Både våre medarbeidere og våre kunder omstilte seg veldig raskt til en ny hverdag med digital samhandling. Dette er erfaringer vi dra nytte av også i tiden fremover, sier Bergly.

Styret i Multiconsult foreslår utbytte på åtte kroner per aksje.

Nøkkeltall:

Amounts in NOK million

Q4 2020

Q4 2019

FY 2020

FY 2019

Financial

Net operating revenues

967.1

904.5

3 660.9

3 435.8

Employee benefit expenses

732.2

720.6

2 660.1

2 654.4

Other operating expenses

104.4

126.5

402.2

482.3

EBIT

83.0

8.7

371.0

106.3

EBIT margin

8.6%

1.0%

10.1%

3.1%

Reported profit for the period

62.7

(9.8)

249.2

35.1

Operational

Other operating expenses ex. IFRS 16 margin

15.1 %

18.3 %

15.6 %

18.7 %

Number of employees

2 925

2 994

2 925

2 994

Order backlog

3 327

2 968

3 327

2 968

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge