Gå videre til innhold
Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Erik Burås/Studio B13
Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Erik Burås/Studio B13

Pressemelding -

Multiconsult gjør endringer i konsernledelsen

Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult ASA, gjør endringer i konsernledelsen. Endringene gjøres for å styrke og forberede Multiconsult for fremtidige muligheter og vekst. Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2019.

- Jeg er fornøyd med at vi har satt sammen et sterkt konsernlederteam som vil fremme endringer og bringe selskapet inn i en bærekraftig fremtid som et ledende selskap i vår bransje. Den nye ledergruppen består av en god kombinasjon av nye og eksisterende konsernledere som er opptatt av å ytterligere styrke Multiconsults ledende posisjon og å oppfylle kundenes behov og forventninger i årene fremover, sier konsernsjef Grethe Bergly.

For å ytterligere styrke selskapets fokus på fremdragende drift, og for å styrke salg og verdiskaping for konsernets kunder, etablerer Multiconsult to nye posisjoner - COO og EVP Salg. Store integrerte prosjekter blir stadig viktigere for våre kunder, spesielt innen samferdsel, infrastruktur, bygg og eiendom. Vi styrker derfor vårt fokus ytterligere på segmentet storskala-prosjekter.

Med rekrutteringen av Hilde Gillebo som konserndirektør Energi, vil Multiconsult utnytte sterke nasjonale og internasjonale posisjoner innen utvalgte fornybare energiområder, inkludert vannkraft, vind og sol, til å ta nye markedsandeler i fornybarsegmentet.

Det nye konsernledelsen vil bestå av:

  • Grethe Bergly, CEO/Konsernsjef
  • Hans-Jørgen Wibstad, CFO
  • Kari Nicolaisen, Konserndirektør HR & Kommunikasjon
  • Johan Arntzen, COO
  • Lars Opsahl, Konserndirektør Salg
  • Kristin Olsson Augestad, Konserndirektør Region Oslo
  • Leif Olav Bogen, Konserndirektør Regioner Norge
  • Hilde Gillebo, Konserndirektør Energi
  • Geir Juterud, Konserndirektør Prosjekter
  • Martha Bergh Lunde, Konserndirektør Arkitektur (fungerende)

Den nye konsernledelsen trer i kraft 1. oktober 2019.

Det er fire nye medlemmer i konsernledelsen.
Hilde Gillebo (45) kommer fra stillingen som sektordirektør i Institute for Energy Technology (IFE), og hun har flere år i nøkkelstillinger i SN Power / Agua Imara. Hun har bred internasjonal erfaring og har med seg omfattende kommersiell og ledelseserfaring fra energisektoren. Gillebo har en MSc. i marin teknologi fra NTNU.

Kristin Olsson Augestad (46) kommer fra stillingen som Forretningsområdeleder Bygg & Eiendom. Hun har vært ansatt i Multiconsult siden 1998. Augestad har en MSc. fra NTNU.

Leif Olav Bogen (52) kommer fra stillingen Forretningsområdeleder Vann & Miljø. Han har vært ansatt i Multiconsult siden 2008. Bogen har en MSc. fra NTNU.

Geir Juterud (49) er en av Multiconsults mest anerkjente prosjektledere og har lang erfaring med store integrerte prosjekter. Han har vært ansatt i Multiconsult siden 1998. Juterud har en MSc. fra NTNU.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge