Pressemelding -

NGI bidro til realistisk fremstilling av "Bølgen"

Kinopremiere på Bølgen blir fredag 28. august.

Norges første katastrofefilm, Bølgen, åpner årets filmfestival i Haugesund søndag 16. august. Et enormt fjellskred forårsaker en dramatisk flodbølge som brer seg innover Geirangerfjorden. For å gjøre fremstillingen mest mulig realistisk og korrekt, hentet filmteamet faglige råd og innspill fra noen av Norges fremste eksperter.

– Jeg ble positivt overrasket og imponert over at de ønsket å gjøre flodbølgescenene så realistiske som mulig, forteller Carl B. Harbitz, som er teknisk ekspert ved NGI, Norges Geotekniske Institutt, og professor II på avdeling for bølgemekanikk, Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Han ble kontaktet av produksjonsselskapet i en tidlig fase våren 2014, og bisto med å vise modeller og animasjoner av flodbølger i fjorder. Kollegene Erik Endre og Vidar Kveldsvik fra NGI bidro med råd og innspill om geologiske forhold og hvordan fjellskred utvikler seg.

Carl B. Harbitz har lenge arbeidet med flodbølgeberegninger og -simuleringer og ledet forskningsprosjekter, både i Norge og internasjonalt. Han har samarbeidet med de to skredsentrene Åknes Tafjord Beredskap IKS i Møre og Romsdal og Nordnorsk Fjellovervåking IKS i Troms, som nå begge inngår i NVEs nasjonale fjellskredovervåking.


Flodbølgen er lang og slak
Harbitz peker på at mange har en feilaktig oppfatning av hvordan en flodbølge i en fjord arter seg: 

– Mange forestiller seg at det danner seg en 40 meter høy vegg av vann, men det er ikke slik det foregår. I virkeligheten er bølgen lang og slak på vei innover eller utover langs fjorden. Så bygger den seg opp mer og mer der fjorden blir smalere og grunnere. Derfor er det gjerne enden av fjorden det går verst ut over, og da er det en uheldig naturens ironi at det stort sett bare er der det finnes en flat dalbunn med mulighet for å bosette seg, forklarer Harbitz.

Han var først litt tvilrådig da han fikk forespørselen om å bidra til filmanimasjonene, siden han ikke ønsket å medvirke til å spre frykt gjennom en slik katastrofefilm. Samtidig innså han at det var positivt å bidra til at filmen fremstiller fjellskredet og flodbølgen på en mest mulig korrekt måte.

Åknes Tafjord Beredskap, med kontor på Stranda, har installert avanserte overvåknings- og varslingssystemer som skal sikre lokalbefolkning og turister. Beredskapssenteret ble også konsultert under arbeidet med filmen. Lokale innbyggere, som Harbitz har møtt, gir alle inntrykk av at de føler seg trygge og velinformerte, og at de derfor ikke lar seg skremme av filmen.

Dyster forhistorie
Det historiske bakteppet for spillefilmen utgjøres av en virkelig, historisk katastrofe. Det kjempemessige Tafjordskredet med påfølgende flodbølge 7. april 1934 tok 40 menneskeliv. Bølgen skal ha nådd 12-18 meter over fjorden på tettstedene Fjøra og Tafjord, der folk omkom. Dette var forøvrig den første hendelsen i Norge som ble dekket av journalister og fotografer som ankom med fly.

Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner
Den nasjonale filmfestivalen i Haugesund presenterer åpningsfilmen på følgende måte:

”Bølgen
er regissert av Roar Uthaug, som slo gjennom med Fritt vilt, den største norske skrekkfilmsuksessen gjennom tidene. – Det er en stor ære å få åpne Den norske filmfestivalen, og det er passende at filmen får sin premiere på Vestlandet. Jeg er utrolig stolt over filmen og gleder meg til å dele den med publikum, sier Roar Uthaug.Alarmen går ved beredskapssenteret i Geirangerfjorden. Skredet geologene har fryktet er et faktum, og en enorm flodbølge er på vei mot Geiranger. Den erfarne geologen Kristian Eikjord befinner seg plutselig i sitt livs verste mareritt. Det blir en nervepirrende kamp mot klokken før de sterke naturkreftene treffer land. Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp spiller hovedrollene som geologen og hans kone. Jonas Hoff Oftebro spiller parets sønn og Fritjof Såheim spiller Joners kollega på beredskapssenteret. Bølgen er produsert av Fantefilm ved Martin Sundland og Are Heidenstrøm, og får ordinær kinopremiere 28. august.”

TV-"Brille" ser på flodbølger
Den som vil lære mer om flodbølger og tsunamier, kan følge med på programmet Brille på TV Norge. Programleder Harald Eia har nemlig fått hjelp av Carl B. Harbitz, NGI, til å lære mer om hvordan flodbølger oppstår og utvikler seg. Eia tok kontakt med Harbitz for åforberede gode spørsmål til tv-programmet og sikre den faglige kvaliteten på svarene.

Ledende på tsunamiforståelse
Bølgeforskerne på NGI har bidratt i en rekke internasjonale sammenhenger, blant annet i FNs arbeider med å kartlegge og redusere faren for naturkatastrofer. I rapporten GAR15, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, utgitt av FN tidligere i år, har NGI bidratt til den første globale risikoanalysen for tsunami.
 
Flere Vestlandskommuner har den siste tiden benyttet seg av ekspertisen hos NGI, blant annet for å få bistand til arealplanlegging og utforming/plassering av brygger, moloer og annen infrastruktur som skal tåle en mulig flodbølge.

26. og 27. august arrangeres Åkneskonferansen 2015 i Geiranger. Carl B. Harbitz er blant deltakerne som skal snakke om Femten års arbeid med fjellskred- og flodbølgjerisiko. Dessuten blir det åpen førpremiere på Bølgen. Nordisk Film Distribution og Stranda kommune samarbeider om å visefilmen, og produsent Martin Sundland fra Fantefilm skal snakke om arbeidet med den. Program for konferansen foreligger som PDF.


FOR MER INFORMASJON

Carl B. Harbitz, Norges Geotekniske Institutt, tlf 922 39 636
ch@ngi.no

Related links

Emner

 • Katastrofer

Kategorier

 • katastrofefilm
 • bølgen
 • fantefilm
 • kristoffer joner
 • ane dahl torp
 • åknes tafjord beredskap
 • filmfestivalen haugesund
 • flodbølge
 • fjellskred
 • nordnorsk fjellovervåking
 • nves nasjonale fjellskredovervåking
 • tsunami
 • tafjordulykken
 • geirangerfjorden
 • avdeling for bølgemekanikk

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold