Pressemelding -

Velg skredsikre turer i vinterferien!

Skredulykker skjer oftest fordi folk velger å dra på tur i skredfarlig terreng. I de nye fjellvettreglene, som ble lansert av Røde Kors og Turistforeningen denne uken, er det tatt inn to punkter om nettopp dette:
- Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
- Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

Her følger noen tips fra NGIs erfarne skredeksperter om hvordan du velger skredtrygge turer.

Skigåere i flatt eller slakt terreng blir nesten aldri tatt av skred. Her er det ikke skredutsatt.

Skikjørere, derimot, kan være veldig utsatt for skred hvis de velger å kjøre på ski i terreng brattere enn 30 grader. Dette er skredutsatt.

Skikjøring i terreng slakere enn 30 grader gir størst glede for de fleste - og er nesten alltid trygt.

NGIs snøskredekspert Kjetil Brattlien har denne vinteren utgitt boken ”Snøskred - livsviktig kunnskap”.
Det er også laget en video der han forklarer hvordan du kan gjøre fjellskiturene dine trygge:http://www.utemagasinet.no/Magasin/Kjetil-Brattliens-metoder

Sjekk kartene!
Karttjenesten på snoskred.no viser terrenghelningen, altså hvor bratt det er, i hele Norge. Du kan gå inn på kartet http://skredkart.ngi.no/ og for eksempel planlegge skikjøringen i terreng som er 20 – 30 grader bratt med grønn skravur. Vi begeistres av det moderat bratte terrenget, og sier "grønt er skjønt".

På skredfarlige dager må du unngå utløpsområder for snøskred. Aktsomhetskartene på http://skredatlas.nve.no viser hvor langt snøskred kan gå i ekstreme tilfeller.

Farlig terreng over deg?
Du er nesten alltid skredtrygg i terreng slakere enn 30 grader. Unntakene er dager med så skredfarlige forhold at du kan bli tatt av skred selv på flatmark fordi skred utløses i bratt terreng i nærheten eller over deg.

På slike dager må du holde deg langt unna bratt terreng, siden utløpsområder for skred kan være farlige. Karttjenesten på snoskred.no har et lag som viser aktsomhetsområder for snøskred hvor du kan se hvor langt ekstreme snøskred kan gå. Hvis du holder deg unna de lyserøde utløpsområdene, så er du alltid skredtrygg.

Det er tegn på skredfarlige forhold hvis det har gått skred nylig, eller bl.a. når skredfaren øker pga. mye nedbør og vind. Sjekk alltid det regionale snøskredvarslet på www.varsom.no når du planlegger turer. Spesielt ved skredfare 3 eller høyere er det så skredfarlig at du bør holde god avstand til bratt terreng og unngå alle utløpsområder. Les teksten i skredvarslene og følg rådene der.

Husk sikkerhetsutstyr
Vi bruker alltid bilbelte på biltur fordi vi ikke kan utelukke at ulykke kan skje. Tilsvarende må vi alltid tenke konsekvens og være forberedt på at det kan gå skred når vi er på tur i eller nær bratt terreng. Vi må alltid ha spade, søkestang og skredsøker fordi uten dette sikkerhetsutstyret er det svært vanskelig å redde våre kamerater ut av skredet de kritiske 15 minuttene hvor flesteparten kan overleve.

Vi må også unngå det farligste terrenget hvor et skred kan føre oss utfor et stup eller begrave oss dypt i en trang dal. Vi må holde avstand når vi ferdes i skredområder slik at ikke flere blir tatt, hvis det går et skred.

Vi kan velge å dra på skredtrygge turer, eller vi kan velge skredfarlig terreng. Vær forsiktig og velg trygge turer! God vinterferie!

To av de nye fjellvettreglene

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

 • Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det område du skal ferdes i.
 • Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende.
 • Turvarslene finnes her: yr.no, storm.no og varsom.no.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

 • Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.
 • Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.
 • Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.
 • Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.
 • Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.
 • Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.
 • Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

Related links

Emner

 • Miljø, energi

Kategorier

 • skredvarsel
 • fjellskitur
 • fjellvettregler
 • snøskred
 • vinterferie

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold