Gå videre til innhold
Perlemorskyer sett fra NILU på Kjeller, desember 2014 (arkivfoto)

Bilde -

Perlemorskyer sett fra NILU på Kjeller, desember 2014 (arkivfoto)

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Kjetil Tørseth, NILU
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4676 x 2328, 567 KB
Last ned

Emner

Pressekontakt

Christine Forsetlund Solbakken

Christine Forsetlund Solbakken

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 63898077

Relaterte nyheter

NILU er Norges ledende forskningsinstitutt innen områdene atmosfære, luftkvalitet, klima og miljø.

NILU - Norsk institutt for luftforskning forsker på prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. NILU jobber også for å gi råd og opplyse samfunnet om klimaendringer og forurensning, og konsekvensene av dette.

NILU – Norsk institutt for luftforskning
Instituttveien 18
2007 Kjeller
Norge