Gå videre til innhold
Foto: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS
Foto: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS

Pressemelding -

Algeoppblomstring i Mjøsa: Analyseresultater for cyanotoksinanalyser

Mjøsa har nylig fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Den aktuelle arten er identifisert som Dolichospermum lemmermannii, som potensielt kan produsere giftstoffer (toksiner).

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) analyserte mandag 29. juli de prøvene som har blitt sendt inn fra badeplasser i Mjøsa for tre typer av cyanotoksiner; microcystin, anatoksin-a og saxitoksin. Alle disse typene av cyanotoksiner er påvist i Norge tidligere. Ingen av disse toksinene ble påvist i prøvene fra Mjøsa og dette betyr at den cyanobakterietypen som nå danner oppblomstringer i Mjøsa ikke er giftproduserende.

Uavhengig av om cyanobakteriene produserer giftstoffer eller ikke, så kan man få allergiske reaksjoner av å bade i vann med stor oppblomstring av cyanobakterier. NIVA, i samråd med Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, anbefaler derfor fortsatt at en unngår å bade der det er stor ansamling av cyanobakterier (at vannet er grønt/siktedypet er mindre enn 0,5 meter).

Mjøskommunene oppfordres til å følge med på utviklingen av oppblomstringen. 

NIVA tar imot prøver i dagene og ukene som kommer til mikroskopiske undersøkelser og cyanotoksinanalyser og vil ved behov kunne bistå for videre vurdering av oppblomstring av cyanobakterier og helserisiko i Mjøsa. 

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Pressekontakt

Sigrid Haande

Sigrid Haande

Forsker, ph.d Ferskvannsøkologi +47 997 13 275

Relatert innhold

Forskning for en bærekraftig framtid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Økernveien 94
0579 Oslo
Norge