Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Pressekontakt

Tone Østerdal

Tone Østerdal

Pressekontakt Daglig leder 94800172
Nyaling Saidy Kiil

Nyaling Saidy Kiil

Pressekontakt Arrangørfaglig rådgiver 93025857
Andreas Feen Sørensen

Andreas Feen Sørensen

Pressekontakt Rådgiver kommunikasjon og marked 90765446

Konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon

Norske Konsertarrangører ble etablert i 1982 og er konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon. NKAs visjon er; Gode konsertopplevelser til alle!

NKA arbeider for å gi medlemsorganisasjonene et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA organiserte 466 festivaler, spillesteder, kulturhus, klubber, promotører og studentsamfunn ved utgangen av 2021. På landsmøtet 22. april 2022 endret organisasjonen navn til Norske Kulturarrangører.
Landets konsertarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne organisasjoner og store kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for at det norske publikumet skal få oppleve musikk på sin scene eller klubb. Uansett hva slags sted som er arena, eller hvilken artist som står på scenen. Om scenen er inne eller ute, liten eller stor, ukjent eller anerkjent. Gode konsertopplevelser trenger gode arrangører og NKA arbeider hver dag for å gi norske konsertarrangører et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, gode rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet, samt å bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging i arrangørbransjen, og for å skape arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. NKA tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og rådgivning for sine medlemmer. Som medlemsservice hjelper NKA arrangørene med juridiske tjenester, informasjonstiltak, støtte- og utvekslingsordninger, fordelaktige medlemsavtaler, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i bred forstand.

Norske Konsertarrangører
Storgata 8, 7. etg.
0155 OSLO
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom