Pressemelding -

Fullastet bil= mer luft i dekkene

I ferien skal bilen transportere mye tyngre lass enn til vanlig. For å unngå at kjøreegenskapene forverres, anbefaler Nokian Tyres at lufttrykket i dekkene økes med 10-15 prosent.

 

Ofte lastes også saker og ting i takboks, noe som forandrer bilens tyngdepunkt. En fullt lastet bil med for lavt lufttrykk i dekkene er en farlig kombinasjon. Ved unnamanøver, eller om man kjører for fort i en skarp sving, kan bilen da lett få skrens.

 

For lavt lufttrykk øker også drivstofforbruk og dekkslitasje. 0,4 bar for lavt trykk øker drivstofforbruket med to prosent – og øker dekkslitasjen med 30 prosent.

 

Lufttrykket skal kontrolleres når dekkene er kalde, og helst når bilen er ferdig lastet. Tommelfingerregelen er at lufttrykket økes med 10-15 prosent når bilen har mye last. Riktig lufttrykk finnes i bilens instruksjonsbok. Dersom anbefalt lufttrykk eksempelvis er 250 kPa, skal en fullt lastet bil ha 25-40 kPa (0,25-0,40 bar) mer luft. Etter ferien justeres lufttrykket tilbake for normal kjøring.

 

Bilder:

www.nokiantyres.com/savefuel

www.nokiantyres.com/HakkaGreen

 

Mer informasjon:

Produktsjef Jan-Erik Sofiedal – tlf. 6484 7700. jan-erik.sofiedal@nokiantyres.com

www.nokiantyres.no

 

NokianTyres

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkjøring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsføres hovedsakelig i områder med snø og skoger, og med krevende kjøreforhold på grunn av ulike årstider. Nokian Tyres utvikler produkter der målet er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500. Nokian Tyres-aksjen noteres på NASDAQ OMX i Helsingfors. Mer informasjon på www.nokiantyres.com

Kategorier

  • dekktrykk
  • dekslitasje
  • dsi
  • mønsterdybde
  • nokian dekk
  • nokian tyres
  • slitasjeindikator
  • sommerdekk

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkjøring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsføres hovedsakelig i områder med snø og skoger, og med krevende kjøreforhold på grunn av ulike årstider. Nokian Tyres utvikler produkter der målet er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.

Kontakter

Scott Olav Allan

Pressekontakt Pressekontakt Nokian Tyres Norge 92013972