Gå videre til innhold
Norges Taxiforbund vil ha rammevilkår som sikrer en seriøs bransje med trygge rammer for kunden
Norges Taxiforbund vil ha rammevilkår som sikrer en seriøs bransje med trygge rammer for kunden

Nyhet -

Skjebnesvangert valg for drosjenæringen - husk å stem!

Taxi har et viktig samfunnsoppdrag og ønsker anstendige rammevilkår!

Stans frislipp og sosial dumping!

Gjennom frislippet av taxiløyver har Solberg-regjeringen med støtte fra Frp satt taxitilbudet «overalt, alltid» i spill, med svekket kvalitet, trygghet og lønnsevne.

Norges Taxiforbund vil ha rammevilkår som sikrer en seriøs bransje med trygge rammer for kunden:

  • Økt kontroll. Opprettholde taksameterplikten med fysisk innretning i bilen.
  • Sentraltilknytningsplikt etter dansk modell.
  • Taklampe på alle drosjer.
  • Løyvegaranti og kompetansekrav til løyvehaver.
  • Handikapløyve gjeninnføres.
  • Evaluere eneretten og behovsprøvingen. Vurdere antallsregulering flere steder.
  • Vurdere gjeninnføring av regionale løyvegrenser.

Norges Taxiforbund ber velgerne stemme på partier som vil gjeninnføre ordnede forhold, og motarbeide sosial dumping.

GODT VALG!

Emner

Tags

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relaterte nyheter

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.