Gå videre til innhold
Styreleder Øystein Trevland er svært fornøyd med regjeringsskifte.
Styreleder Øystein Trevland er svært fornøyd med regjeringsskifte.

Pressemelding -

Gledelig for drosjenæringen

- Vi kalte dette valget et skjebnevalg for drosjenæringen, og det er med stor glede vi kan slå fast at det blir et regjeringsskifte. Da får vi en regjering det er mulig å snakke med, og som har lovet å reversere de verste utslagene av løyvefrislippet.

Dette sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

- Det viktigste på kort sikt, er å sørge for en faktisk kontroll av de nye aktørene i næringen, som bryter selv den nye loven i stor stil. Dernest må alle tilbydere ansvarliggjøres, slik at også løsarbeid og sosial dumping som konkurransemiddel stoppes.

Den borgerlige regjeringen gjorde hele næringen til en kasteball under dekke av at taxi skulle være «delingsøkonomi» styrt av utenlandske plattformselskaper med sosial dumping som forretningsmodell. Dermed stanset all kunnskapsbasert dialog med næringen.

Vi ser nå fram til å snakke med partier som vil basere politikken på kunnskap og respekt for en viktig næring med et viktig samfunnsoppdrag, sier Trevland.

Han er glad for at partilederne på rødgrønn side viste næringen oppmerksomhet i valgkampen, og ser fram til samarbeid om rammer som er til beste både for kunder og sjåfører.

Emner

Tags


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relaterte nyheter

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.