Pressemelding -

Viktig dialog med Samferdselsdepartementet

Regjeringen har i regjeringsplattformen tydelig signalisert at de vil gjøre endringer i drosjereguleringen slik den er etter at nye regler trådte i kraft 1. november 2020. I dag har Norges Taxiforbund, sammen med flere aktører, vært i møte med samferdselsministeren. 

Norges Taxiforbund har vært sterke pådrivere for at den nye regjeringen skulle foreta endringer i drosjereguleringen. Dagens møte med samferdselsministeren var derfor et viktig startskudd for å iverksette tiltak for en mer seriøs næring.

Legge til rette for dialog
Tilstede på dagens møte var flere aktører i næringen, NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet, Uber Norge AS, Bolt, Abelia, Fellesforbundet og Norges Taxiforbund. Til tross for svært ulikt syn på hva som er viktig for næringen fremover ble det et godt og konstruktivt møte som la til rette for dialog, og videre samarbeid. 

Styreleder Øystein Trevland sier at samarbeidet fremover vil være svært viktig. - Det er helt avgjørende at vi kommer raskt i gang med den jobben som vi nå har foran oss. Vi fikk lagt frem de utfordringene vi ser har kommet i kjølevannet av dereguleringen, sier Trevland. 

Konkrete forslag til videre prosess
Samferdselsministeren skal ha møte med fylkeskommunene senere i dag hvor de skal legge frem sine erfaringer knyttet til dereguleringen. Disse to møtene vil gi grunnlag for forslag til videre prosess. 

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • samferdselspolitikk
  • kollektivtransport
  • taxi
  • 100dagerløfte
  • regjeringsskifte
  • drosje
  • drosjereformen
  • valg2021
  • taxireformen

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relatert innhold