Gå videre til innhold
​Vår repertoarundersøkelse er klar! Velkommen til lansering 28. oktober på Litteraturhuset i Oslo.
​Vår repertoarundersøkelse er klar! Velkommen til lansering 28. oktober på Litteraturhuset i Oslo.

Invitasjon til lansering av repertoarundersøkelse: Hvordan står det til med fremføringen av norsk kunstmusikk i Norge?

Dato 28. oktober 2019 12:00 – 13:00

Sted Litteraturhuset i Oslo

Vår repertoarundersøkelse er klar! Velkommen til lansering 28. oktober på Litteraturhuset i Oslo.

Flere av de nordiske komponistforeningene lager oversikter over hva musikkinstitusjoner og ensembler fremfører. Målet er å synliggjøre de lokale komponistenes bidrag til musikklivet. Vi vil også skape diskusjon om ulike institusjoners ansvar for å bidra til at kunstfeltet utvikler seg videre med skapende kunstneres ideer, refleksjoner og kritiske korrektiv til samfunnet.

Norsk Komponistforening ønsker å lage gode verktøy for diskusjonen: en statistikk som kan si noe om dagens situasjon sammenliknet med tidligere sesonger, og som kan gi en målestokk på fremføringsinstansenes innsats på dette området, inkludert fordelingen musikk laget av kvinner og menn.

Til den norske undersøkelsen har vi innhentet oversikt over fremføringene i alle norske orkestre, samt utvalgte ensembler som Cikada/Oslo Sinfonietta, Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor og BIT20 Ensemble i sesongene 2015-16, 2016-17, 2017-18 og 2018-19. Totalt er det registrert ca. 150 000 minutter med musikk.

Vi ser både positive og negative utviklingstrekk sammenliknet med vår tidligere undersøkelse fra 2011, og inviterer til presentasjon av våre funn under en pressekonferanse mandag 28. oktober kl. 12.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Presentasjonen er åpen for presse, politikere, aktører i musikklivet og andre interesserte.

Registrer din deltakelse på denne linken innen fredag 25.10, da vi serverer lett lunsj i lokalet fra kl 11.30 og trenger en pekepinn på hvor mange som kommer.

Velkommen!

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661
Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm

Styreleder i Norsk Komponistforening Visepresident ECSA, president Nordisk Komponistråd, nestleder i TONOs styre, styreleder i Norsk Komponistforening +4795725736

Norsk Komponistforening en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).